2019. április 15., hétfő

0
801

EVANGÉLIUM

Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között.
Mária pedig vett egy font illatos, drága nárdusz-olajat, megkente vele Jézus lábát, majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus tanítványai közül az egyik, aki elárulni készült őt, a karióti Júdás, megszólalt: „Miért nem adtuk el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem osztottuk szét a szegények között?” Ezt azonban nem azért mondta, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt; ő kezelte a pénzt, és az adományokat ellopkodta.
Jézus azt mondta neki; „Hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert szegények mindig lesznek veletek, én azonban nem leszek mindig veletek.”
A zsidók közül sokan megtudták, hogy Jézus Betániában van, és odamentek nemcsak Jézus miatt, hanem hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Ekkor a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta a zsidók közül sokan hittek Jézusban.
(Jn 12,1-11)

A mai evangélium központi képe az asztaltársaság. Néhány kulcsfontosságú szereplő: Lázár, Mária és Márta … együtt étkeznek Jézussal. Valahányszor szentmisét ünneplek, szeretem tudatosítani, hogy nem csak Jézussal vagyok, hanem Ő az, aki táplál, erőt ad, irányt mutat, lelkesít. E táplálék nélkül nem is tudom elképzelni az életem, nem is akarom. A nagyhét jó alkalom, hogy életem része legyen az asztal-liturgiája, ahol Ővele lehetek, ahol igazi táplálékot kaphatok és igazi, élő forrásból ihatok!

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS