2019. április 10., szerda

0
956

EVANGÉLIUM

Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik: „Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” Ők erre tiltakoztak: „Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy: »Szabadok lesztek?«”
Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom nektek: mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában, de a fiú ottmarad mindvégig. Ha viszont (Isten) Fia szabaddá tesz titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, mégis az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam; ti ellenben azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok.”
Erre közbevágtak a zsidók: „A mi atyánk Ábrahám!” Jézus így folytatta: „Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt, amit Ábrahám tett! De ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt teszitek, amit atyáitok tettek!” Ők azonban tovább erősködtek: „Mi nem vagyunk törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van: az Isten.”
Jézus azonban megállapította: „Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem, hanem az Isten küldött engem.”
(Jn 8,31-42)

A napokban találkoztam Órigenésznek azzal a gondolatával, amiben azt hangsúlyozza, hogy az egyszeri megtérésen túl az egész élet egy megtérő folyamat. A mai evangéliumban ez a gondolat nagy segítség. Hogyan tudunk megmaradni Krisztus tanításában? Életem minden napját azzal a tudattal kell kezdenem, hogy Isten hűségében, szeretetében, jelenlétében akarok élni, tenni, létezni. Az odafordulás látja a jövő ígéretét, és ez erőt, lelkesedést ad életemnek, munkámnak, emberi kapcsolataimnak. Jézus társa akarok lenni, Őt akarom követni, Vele akarom élni életem.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS