2019. április 6., szombat

0
939

EVANGÉLIUM

Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?”
Erre szakadás támadt a nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki sem mert rá kezet emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz.
Azok felelősségre vonták őket: „Miért nem hoztátok őt ide?” A szolgák mentegetőztek: „Ember így még nem beszélt!” Erre a farizeusok rájuk förmedtek: „Csak nem vezetett titeket is félre? Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a törvényhez.” Ekkor az egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal éjnek idején fölkereste Jézust, így szólt: „A mi törvényünk nem ítélkezik senki felett anélkül, hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem állapította volna, mi (rosszat) cselekedett.”
A többiek azonban neki támadtak: „Talán te is galileai vagy? Kutass csak utána, és rájössz, hogy Galileából nem származik próféta!”
Ezután mindegyikük hazatért.
(Jn 7,40-53)

Érződik a feszültség: „szakadás támadt a nép között”, „el akarták őt fogni”, „felelősségre vonták”. Talán ismerősek az érzések, amelyeket ezek a szavak magukban rejtenek. Az akkori nagyok az uralmukat kiterjesztik a népre, igazából ők azok, akik zavart keltenek. Ők a békétlenek, a hatalmukat féltők, és minden figyelmet Jézusra próbálnak terelni. A nép mintha ártatlan lenne. S talán ez ma sincs másként. Nyugodtan megélünk egymás mellett, és ha valakinek a nagyok közül ez nem tetszik, akkor zavart keltenek, hadd legyen szakadás, felelősségre vonás, a politikum ma is így tesz. A szentatya látogatására készülve akarjuk-e tudatosítani: nekünk az utat együtt kell járni, azokkal, akik velünk, körülöttünk élnek? Adja az Életadó, hogy csak az éltető szavakra, gondolatokra tudjunk figyelni. Szem előtt tartva a lényeget

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS