2019. március 26., kedd

0
1406

EVANGÉLIUM

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: »Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: »Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.”
(Mt 18,21-35)

Életvizsgánk nem az iskolapadban dől el! Amikor emberközi kapcsolataink lágy szenderbe szédülnek, azt fel kell ébreszteni. Korántsem lehet morcos, szunyókáló életet élni. Egyik legnehezebb életpróbánk kapcsolataink helyrebillentése. Ismerjük: nem megy ez így tovább! A mai evangélium ezekre az élethelyzetekre gondol: nem lehetek igazán boldog a bőrömben, ha békétlenség, harag, esetleg viszály uralkodik a szívemben. Az örömhír egyértelmű: azért kell megbocsájtanom, mert én magam is bocsánatból élek. Isten nagylelkű a megbocsátásban, ingyen kapjuk. Ajándék, azért, hogy tovább adjuk.

MEGOSZTÁS