2019. mácius 25., hétfő

0
914

EVANGÉLIUM

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. 
Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.
Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” 

Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerinti” 
Ezután az angyal eltávozott.
(Lk 1,26-38)

A mai evangélium az igen örömhíre. Életfeladatunk igent mondani arra, amire Isten hív, ezt elsőként a Szűzanya tanítja nekünk. Ha arra gondolok, hogy hazánkba látogat Ferenc pápa, akkor valahogy azt is sejtem, hogy erre az igenre is fog bátorítani, különösen azon a kegyhelyen, ami olyan fontos számunkra. Valahányszor Csíksomlyón vagyok égi Édesanyánknál, érzem és tudom, az evangélium szavai igazak és nekem – de neked is – szólnak: „Az Úr veled van!”, „Ne félj!”, „Istennél semmi sem lehetetlen.” Így bátran mondom én is ki az igent: „történjék velem szavaid szerint”. Fohászom a mai napra: adja meg szerető és vágyainkat teljesítő Istenünk a kegyelmet, hogy az igen emberei legyünk.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS