2019. március 22., péntek

0
222

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek;
„Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposó-gödröt ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: »A fiamat csak megbecsülik!« Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: »Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!« Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték.
Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?” 

Ezt válaszolták: „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.” Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: »A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez!« 
Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.”
A főpapok és a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának tartotta.
(Mt 21,33-43.45-46)

Gyakran hangzik el a nagy mondat: jó lenne a világ dolgait helyre tenni. Ki ne akarná a sok szörnyűséget jobbá tenni? Nemrégiben fiataloknak lelki napot tartottam, egyik feladatukként meg kellett teremteniük a saját világukat. Szenzációs, hogy milyen tökéletesre sikerült. Ám a mi világunk nem ilyen. Az Örömhír ma e témában sokat segíthet: tényleg jó lenne helyre tenni a világunkat, de ha az evangéliumi eseményeket figyelem, akkor hamar rájövök, Isten sosem fenyegette meg a világot, azért mert rossz, hanem újra és újra lehetőségekkel halmozta el. Isten már az Ószövetségben szövetséget kötött az emberrel élete miatt. A gonosz szőlőművesek nincsenek megfenyegetve, pedig szörnyű volt a tettük. A szőlősgazda hisz a megtérésükben, nem zárja el előlük a lehetőséget. Isten még a legrosszabbnak tűnő emberbe is jó élet-magokat ültetett el, és ennek a magnak ki kell csírázni, virágozni kell. Isten még akkor is hisz bennünk, amikor mi nem hiszünk benne.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS

SZÓLJ HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here