2019. március 22., péntek

0
999

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek;
„Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposó-gödröt ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: »A fiamat csak megbecsülik!« Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: »Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!« Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték.
Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?” 

Ezt válaszolták: „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.” Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: »A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez!« 
Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.”
A főpapok és a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának tartotta.
(Mt 21,33-43.45-46)

Gyakran hangzik el a nagy mondat: jó lenne a világ dolgait helyre tenni. Ki ne akarná a sok szörnyűséget jobbá tenni? Nemrégiben fiataloknak lelki napot tartottam, egyik feladatukként meg kellett teremteniük a saját világukat. Szenzációs, hogy milyen tökéletesre sikerült. Ám a mi világunk nem ilyen. Az Örömhír ma e témában sokat segíthet: tényleg jó lenne helyre tenni a világunkat, de ha az evangéliumi eseményeket figyelem, akkor hamar rájövök, Isten sosem fenyegette meg a világot, azért mert rossz, hanem újra és újra lehetőségekkel halmozta el. Isten már az Ószövetségben szövetséget kötött az emberrel élete miatt. A gonosz szőlőművesek nincsenek megfenyegetve, pedig szörnyű volt a tettük. A szőlősgazda hisz a megtérésükben, nem zárja el előlük a lehetőséget. Isten még a legrosszabbnak tűnő emberbe is jó élet-magokat ültetett el, és ennek a magnak ki kell csírázni, virágozni kell. Isten még akkor is hisz bennünk, amikor mi nem hiszünk benne.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS