2019. március 15., péntek

0
1027

EVANGÉLIUM

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!” Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.
Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat!
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
  (Mt 5,20-26)

Életünk egyik legnehezebb iskola-leckéje és egyben vizsgája az emberi kapcsolataink helyrebillentése. Sokszor történik meg, hogy tönkremegy, hogy megszűnik a szívélyes viszony. A mai evangélium ezekre az életpillanatainkra is gondolt: nem lehetek igazán boldog a bőrömben, ha legalább egy felebarátomra neheztelek, ne adja Isten, haragszom. A kiengesztelődés egy folyamat, de ma elkezdhetem ennek az útját: a mai napon hordozzam imámban azt a személyt, akire neheztelek, aki megbántott, vagy én bántottam meg. Isten áldása ezen is meglesz. Merj elindulni, bátornak lenni, kiengesztelődni akarni.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS