2019. március 13., szerda

0
1092

EVANGÉLIUM

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon.
Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”
(Lk 11,29-32)

Csodaváró nép vagyunk! Különösen ma, amikor a szétesések világát éljük, keressük a fogódzó pontot, az állítólagos lehetőséget! A szenzáció keresésében nem szabad elfeledni a leglényegesebbet: Isten életünk részévé vált! Nekünk nem a különlegeset, hanem a lényegeset kell megtalálni. Merjük lebontani azt, ami nem vezet az életbe, és akarjuk az odaajándékozásban Őt felfedezni, vele eggyé lenni. Nagyböjt üzenete felénk is szól: irgalmas az Isten, hozzánk fordult, mellénk szegődött. Az igazi élet ránk vár, csak merjük megnyitni szívünk ajtaját.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS