Nőtt a katolikus hívek száma, de csökkent a papoké

0
1860
Illusztráció/Pixabay

Megjelent a 2019-es Egyházi Évkönyv és a 2017-es Egyházi Statisztikai Évkönyv, amelyből kiderült: 2017-ben tovább nőtt a katolikusok létszáma, azonban egyre csökken a papi hivatást választóké.

Bő egy évvel ezelőtt a világ katolikusai 1 milliárd 313 millió lelket számláltak. Ez az adat a föld lakóinak 17,7 százalékát jelenti, amelyet napjainkban több mint 7 és fél milliárdra becsülnek. A statisztikák alapján csökken a papok és a szeminaristák száma, viszont emelkedik a püspökök, a diakónusok, a világi misszionáriusok, valamint a katekéták száma a frissen megjelent Annuario Pontificio és az Annnuarium statisticum ecclesiae évkönyvek alapján, amelyeket a Vatikáni Nyomda adott ki és a napokban már elérhetőek a könyvesboltokban – értesít a Vatican News.

Dél-Amerikában van a legtöbb katolikus

A katolikusok világviszonylatban 1,1 százalékkal vannak többen 2017 óta, de Afrikában két és fél, Ázsiában pedig másfél százalékkal nőtt a számuk. Amerika összességében 0,96 százalékkal éppen csak az átlag alatt van, Európában pedig gyakorlatilag stagnál a katolikus hívek száma a 0,1 százalékos növekedéssel. Az Egyházi Statisztikai Évkönyv az össz-adatai alapján a római katolikusok száma Amerikában az összlakosság 48,5 százalékát teszik ki, míg ez az arány Európában 21,8 százalék, Afrikában 17,8, Ázsiában 11,1 és Óceánia térségében 0,8 százalék.

Az egyes kontinensek lakosságának függvényében is részletezi az egyházi statisztikai évkönyv a katolikusok részarányát. Amerika lakosainak 63,8 százaléka katolikus, ez az arány Európában 39,7 százalék, Afrikában 19,2, Ázsiában pedig 3,3 százalék. Amerika két féltekéje között ugyanakkor szembetűnő a különbség: míg északon a lakosságnak 24,7 százaléka katolikus, addig délen több mint 86 százalékban római katolikus vallású a lakosság. Közép-Amerikában és az Antillákon ez az arány 84,6 százalék.   

Az Egyházi Évkönyv/Forrás: Vatican News

Európában a legnagyobb a papság aránya

A korábbi évekhez 2017 óta fél százalékkal nőtt és közel négy millió hétszázezer (4.666.073) az apostolkodásban elkötelezett katolikusok száma. Összevetve a papság teljes létszámával, kiderült, hogy tízszer több világi apostol működik az egyházban, mint felszentelt pap. A papság részaránya ugyanakkor még mindig Európában a legmagasabb: 19,3 százalék.

Két évvel ezelőtt több püspököt szenteltek, mint korábban, és összlétszámuk is nőtt, ellenben globálisan csökkent a papság és a papságra készülő szeminaristák száma. A papság létszáma az utóbbi tíz év viszonylatában egyébként először csökkent: 414 969-ről 414 582 főre, míg a szeminaristák több mint 116 ezres létszáma 832 kispappal fogyott, ami 0,7 százalékos csökkenést jelent. A papi utánpótlás tekintetében az arányok Afrikában és Ázsiában kielégítik az igényt, ám már Amerika sem rendelkezik elegendő szolgáló pappal, Európában pedig ugyancsak erős paphiány tapasztalható.

P. Vértesaljai László