2019. március 9., szombat

0
886

EVANGÉLIUM
Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?”
Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!” 
(Lk 5,27-32)

A nagyböjt a megtérés ideje, az újrakezdés lehetősége! Jó tudni: Jézus Krisztusra számíthatok, bűneim vannak, tele vagyok gyengeséggel, hibával, de Ő értem is eljött, számára én is fontos vagyok. Lévi személye az enyém is, hányszor vagyunk vámszedők, kornyikáló, bégető, másokat kizsákmányoló emberek, de Neki így is kellünk. Isten ma is a javunkat akarja, megtérésünket, életünk jobbítását. Hív: „Kövess engem!”, biztatlak, merj elindulni, bátran, nem félni az élet jobbá tételétől és megszentelődésétől.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS