2019. március 7., csütörtök

0
954

EVANGÉLIUM
Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz:
„Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad.”
Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?”
 (Lk 9,22-25)

Keresztény életünk nem arról szól, hogy minden érthető, világos, tiszta és könnyű! A mai evangélium ennek az igazolása: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét és kövessen engem!” A Krisztust követő önmagát adja oda és éli a keresztet. A mai embernek ez amolyan tréfaként hangozhat! Az odaajándékozás és a kereszt vállalása viszont egyáltalán nem értelmetlenség. Legfeljebb csak annak, aki nem tudja, hogy mire való. Öntudatosan újra és újra odaajándékozottá akarok válni és akarom a kereszt élet-modelljét vállalni. Bár tudom, porrá és hamuvá válok, az Életadó így is új ábrákat tud rajzolni, hogy ezt a kapzsi, önzésbe dermedt világot megörvendeztesse, képmásával teljesebbé tegye.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS