2019. március 6., szerda

0
1035

EVANGÉLIUM
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is.
Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
(Mt 6,1-6.16-18)

Krisztusnak valódi teste volt, ezért kapott igazi pofont. A kínzások mellett neki az fájhatott a legjobban, hogy a barátai teljesen magára hagyták. Embertelenség, gonoszság van, ezt tapasztaljuk, ebben élünk. Emberi sebzettségünket csak Isten tudja meggyógyítani. Az idei nagyböjt ebben is segítségre lehet, hogy gyógyuljon az élet. Nem hagyhatom magára Jézust, nekem mellette kell lenni, imában, önmegtartóztatásban, emberközi jelenlétben, jó és igaz szavakat mondva. Egy rendkívül gazdag kegyelmi időnek nézünk elébe: használd teljes szívvel, kezdj el újból élni, tudod a módját!

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS