2019. március 5., kedd

0
835

EVANGÉLIUM
A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak:
„Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.”
Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.
Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők.”
(Mk 10,28-31)

A meghívásban kincs rejlik. Egyik legkedvesebb evangéliumi rész számomra a mai. Mindent feladni, odaadni a láthatatlanért nem könnyű, de nem is lehetetlen. Aki mer ilyen kockázatot vállalni, annak százszoros jutalma lesz. Az odaadás azért mégse a jutalomért legyen. Az Életadó valóban szeret, s bár azt felfogni ugyan nem lehet, de tapasztalni, érezni annál inkább. Nagy bátorítása a mi evangéliumnak: „Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból elsők.” Várom Isten meglepetéseit!

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS