2019. március 4., hétfő

0
933

EVANGÉLIUM
Abban az időben:
Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”
Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.”
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett, és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”
(Mk 10,17-27)

Mindhárom szinoptikus evangélium elbeszéli Jézus találkozását a gazdag ifjúval. Ez a fiatalember azért megy oda Jézushoz, hogy eligazítást kérjen a lényegre, az örök boldogságra. Isten jelenlétére vágyik, és ez a vágyakozás nem kívánság, mert nem birtokolni akar, hanem a lényegre, a végső hazára és örök életre fókuszálódik. A vágynak az a törekvése, hogy odaajándékozza magát, átadja létét, életét Istennek! Képes vagyok mai napomat, szívem dobbanását, vágyaimat odaadni az életadó Istennek? Ez a fiatalember életének ebben a szakaszában erre az önátadásra nem volt képes – de Te ezt megteheted! Istennek bőséges életében részesülsz!

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS