2019. február 27., szerda

0
913

EVANGÉLIUM 
Egyszer János apostol ezekkel a szavakkal fordult Jézushoz: „Mester! Láttunk valakit, aki a nevedben ördögöt űzött ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem csatlakozott hozzánk.”
Jézus azonban így válaszolt: „Ne tiltsátok meg neki! Aki az én nevemben csodát tesz, az egyhamar nem fog szidalmazni engem. Aki nincsen ellenünk, az velünk van.”
(Mk 9,38-40)

Gyakran arra figyelünk, ami elválaszt, ami falat húz és nem arra, ami egyesít, ami által gazdagabbá lehetne életünk. Emberközi kapcsolatainkat nem szabadna meghatároznia az „enyém-tiéd”, „barát-ellenség” viszonyának. Az Úr Jézus nyíltan mondja: „Aki nincs ellenünk, az velünk van.” Bárcsak mind együtt lehetnénk, egy közös célért küzdhetnénk, s nem annyiféle, összevissza önérdekért. A mai nap egy jó alkalom, hogy a féltékenység, rimánkodás helyett a feltétlen bizalom jellemezze lépéseinket, viszonyulásunkat, törekvéseinket.

MEGOSZTÁS