Írott pápai áldás

0
3334
Fotó: Rohonyi D. Iván

A mindenkori pápát napi tevékenységében, illetve államfői teendőinek ellátásában az úgynevezett Pápai Család (Famiglia Pontifitia) személyzete segíti, amelynek egyik fontos tagja a pápai alamizsnás. A jótékonykodás minden egyházi hivatal feladata, ezért a pápák az egyház történelme folyamán mindvégig fontosnak tartották, hogy nevükben egy külön személy törődjön a szegények segélyezésével. Kiemelten jellemző ez Ferenc pápára, aki ennek állandóan tanújelét adja. Az Elemosiniere de Sua Santità, azaz a vatikánvárosi Apostoli Alamizsnahivatal a 13. századra intézményesült és mindmáig közvetlenül a pápától függ.

Napjainkban az alamizsnahivatal egyik részlege valósítja meg a közvetlen segélyezést és irányítja a Római Apostoli Szentszék saját jótékonysági intézményeit. A másik részlege az apostoli (pápai) áldást tanúsító díszes oklevelek kiállításával foglalkozik, amelyeket a világ minden tájáról kérelmeznek különleges alkalmakra, és megtiszteltetésnek számít. Anyanyelvünkön is kaphatunk áldást, a magyarral együtt csak tíz nyelven van erre lehetőség. A pápai áldással kapcsolatban felmerülő költségek kizárólag az oklevél elkészítésével és postázásával kapcsolatosak, egyben hozzájárulást jelentenek a pápa karitatív tevékenységéhez.

Elsőként Boldog X. Gergely pápa (1271–1276) szervezte meg az Apostoli Alamizsnahivatalt, meghatározva az alamizsnás feladatait. Idén 610 évvel ezelőtt, V. Sándor pápa egy 1409-ben kelt bullával szabályozta az Alamizsnahivatal szervezetét és működési szabályzatát. Majd XIII. Leó pápa (1878–1903) vezette be, hogy nevében a Pápai Alamizsnahivatal áldást állíthat ki különböző alkalmakra. Kezdetben ezek a díszes áldások latinul készültek pergamenpapírra, amelyeket az érseki rangban lévő pápai elemosinarius írt alá és hitelesített száraz pecséttel. Így készülnek napjainkban is a kért nyelveken (angolul, csehül, franciául, lengyelül, magyarul, németül, olaszul, portugálul, spanyolul és szlovákul).

Ferenc pápa jelenlegi elemosinariusa a lengyel Konrad Krajewski bíboros. 2013. augusztus 3-án nevezte ki pápai főalamizsnássá beneventói érseki címet adományozva neki, odaadó szolgálata elismeréseként Ferenc pápa Konrad Krajewskit tizenhárom társával együtt a 2018. június 29-i konzisztóriumon bíborossá kreálta.

Konrad Krajewski bíboros/Forrás: Magyar Kurír

Különleges megtiszteltetés, hogy három egymást követő pápától kaptam írott pápai áldást: a lengyel Szent II. János Páltól, a német XVI. Benedektől, valamint az olasz származású argentin Ferenc pápától, egyrészt az Apostoli Szentszék Romániába akkreditált nuncius-érsekeinek felterjesztésére, másrészt a Romániai Férfi Szerzeteselöljárók Országos Konferenciája elnöksége, valamint a piarista rend elöljáróinak kérésére. Szent II. János Pál a konferencia alapítása, szervezése és ügyvitele terén szerzett érdemeimért, XVI. Benedek pápa a 60. születésnapom alkalmából részesített áldásban, Ferenc pápa a 70. születésnapom alkalmából részesített áldásában. Úgy tudom, Erdélyben az első között kaptam magyar nyelvű áldást írásban Rómából a jelenlegi pápától.

Szövege: „Őszentsége Ferenc pápa szívből adja Apostoli Áldását 70. születésnapja alkalmából Fodor György konfráter életére, családtagjaira és barátaira, kérve számukra a bőséges mennyei kegyelmek és vigasztalások kiáradását, és a Boldogságos Szűz Mária állandó segítségét. Vatikánváros, 2015. április 29.” A szárazpecséttel hitelesített, a szentatya képével ellátott díszes pergamenokiratot a pápa nevében Konrad Krajewszki érsek, őszentsége főalamizsnása írta alá. Mindezek megerősítettek hitemben, a szentatyához és az egyházhoz való hűségemben, erőt és lelkesedést kaptam életemhez és szolgálatomhoz. Ezt érezheti mindenki, aki írott pápai áldást kap bárhol a világon.

Fodor György