Isten iránti szeretetből cselekedett

Átadták a nagyváradi egyházmegyei érdemérmet

0
1648
Forrás: A nagyváradi egyházmegye hírportálja

Minden év februárjában, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésnapján adják át a nagyváradi ezüst érdemérmet. Idén Floruczó István nagyszalontai hívő részesült az elismerésben példaadó egyházszeretetéért.

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 108. évfordulóján, február 21-én, csütörtökön délután a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet végeztek a nagyváradi székesegyházban. A nagyváradi egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérték, és együtt imádkoztak a szentté avatásáért. A közös ima végén, Böcskei László megyéspüspök átadta az idei a hit szolgálatában nevet viselő egyházmegyei érdemérmet, amelyet 2012-ben alapított, és amelynek ezüst változatával minden év február 21-én olyan egyházhű személyt tüntetnek ki, aki kimagasló és példaadó módon éli meg hitét, egyházszeretetét. Az erre kinevezett öt tagú bizottság február 14-i ülésén határozta meg, hogy idén Floruczó István nagyszalontai hívőnek ítélik oda az elismerést – számol be az eseményről a nagyváradi egyházmegye hírportálja.

Bontakoztassuk ki az elődeink által elültetett magvakat

Prédikációjában a főpásztor – utalva a közeledő pápai látogatásra – felelevenítette a 20 évvel ezelőtti, Szent II. János Pál pápa látogatását, különösen azt a gesztust, amikor az akkori péterutód, akit azóta a szentek sorában tisztelünk, megemlékezett mindazokról, akik áldozatokat hoztak a hitükért a kommunizmus legnehezebb éveiben, börtönökben szenvedtek, többen meg is haltak. Húsz évvel ezelőtt két kimagasló személyiség még életben volt: Alexandru Todea bíboros, aki találkozott a Szentatyával, valamint Boros Béla érsek, aki csak otthoni betegágyáról tudta követni az eseményeket. A pápa akkor megemlékezéseibe és imáiba foglalta a nagyváradi egyházmegye vértanúját is, Boldog Bogdánffy Szilárd püspököt.

Fotók: A nagyváradi egyházmegye hírportálja

„Áldozatuk és szenvedésük a mi erősödésünknek és fejlődésünknek a forrását kell, hogy jelentse. Ki kell mozdítania minket a közömbösségből, a felületességből, az énközpontúságból. Boldogemlékű Marton Áron püspök, Mindszenty bíboros, mind ott kell, hogy legyenek a mi emlékezetünkben, áldozatuk ösztönözzön arra, hogy építsük Krisztus egyházát. Éreznünk kell azt a felelősséget, ami minket is terhel, minket is szólít, hogy bontakoztassuk ki az Istentől elődeink által gondosan elültetett magvakat. Hiszen Isten gondoskodott arról, hogy mindent megadjon a fejlődéshez, növekedéshez. Ezért adta nekünk vértanú püspökünket, hogy példát mutasson a helytállásra. Őt mindenki magáénak érezheti” – mondta a püspök.

Böcskei László kiemelte, Boldog Szilárd püspök nem felszínesen vette az életet, a hivatást, küldetését. Felismerte, hogy minden emberben ott van Isten rejtett arca. Nem önmegvalósítást keresett, hanem Isten akaratának teljesítését, még önmaga feladása árán is. Az áldozat vállalás útjára kaptunk biztatást Szilárd püspök példája által: nem mondott le a nemes célokról, nem fogadta el a világ kecsegtető ajándékait.

„Az ő példájára és közbenjárására tudjunk hűségesek maradni Istenhez, egyházunkhoz, tetteinkkel és áldozatainkkal építsük és erősítsük azt” – intett záró mondatában a megyéspüspök.

Isten, az egyház és a templom szeretete

A vesperás végén az érdemérem átadásának ceremóniája következett. Lőrincz Ottó esperes-plébános úgy jellemezte a kitüntetésre jelölt személyt, mint aki élete folyamán megküzdött, megszenvedett hitéért. Példaértékű a közösséghez és az egyházhoz való ragaszkodása, a Szűzanya iránti szeretete és tisztelete kimagasló. Családját Isten, Egyház és a templom szeretetére nevelte. Floruczó István meghatódottságának adott hangot, megköszönve a bizalmat, hogy idén az ő keresztényi életvitelét tüntették ki. Kihangsúlyozta: mindazért a jóért, amit életében embertársaiért, az egyházért tett, soha nem várt el semmilyen elismerést, Isten iránti szeretetből és elköteleződésből tette.

Az esti dicséret ünnepélyességéhez a székesegyház Szent László énekkara emelte, Kristófi János karnagy vezetésével.