2019. február 13., szerda

0
936

EVANGÉLIUM 
Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket:
„Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe; hanem ami az emberből származik, az szennyezi be őt.”
Amikor Jézus a népsokaság elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: „Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és a félreeső helyre kerül?” Ezzel tisztának mondott minden ételt.
Aztán így folytatta: „Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert.”
(Mk 7,14-23)

Véletlenül senki sem lesz boldog, azt építeni, alakítani kell. A mai evangélium magával ragad: „az ember szívéből származik minden gonosz gondolat”. Itt megállva gondolkodom: mi van a szívemben? Szívem dobbanásait figyelve tudom, ismerni kezdem a mai útravalót: aki jól akar élni, kezdje a munkát szívének ápolásával. Itt kezdődik a világ jó alakítása, nyers adottságaink művelése, az életem gyümölcsöző vezetése. Nem luxus töprengeni, olvasni, imádkozni. Hiszen véletlenül senkinek sem lesz jó az élete. Azért tenni kell, azt művelni kell. Hívlak, legyenek életrevaló gondolataid. Igénytelen gondolatvilággal, vagy az életünkkel ellentétes gondolatvilággal nehéz élni. Aki okos, az életállapotának megfelelő gondolatvilágot művel: a házas a házasságának, a pap a cölibátusának megfelelőt. Az életben helyettem senki sem tud boldog lenni. És ez nem diploma kérdése. Tudnunk kell tudatosan jó gondolatokat ápolni, s a bomlasztó gondolatokkal megküzdeni, mert minden gonosz gondolat a szívből származik.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS