2019. február 12., kedd

0
203

EVANGÉLIUM
Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.
A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?”
Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van:
Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem.
Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok.
Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.”
Azután így folytatta: „Ügyesen kijátsszátok Isten parancsait, hogy a magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék! Ti ellenben azt tanítjátok: Ha valaki azt mondja atyjának vagy anyjának: amivel segíthetnélek téged, az »korbán« vagyis Istennek szentelt áldozati adomány, annak nem engeditek meg, hogy bármit is tegyen apja vagy anyja érdekében. Így a magatok hagyományával kijátsszátok Isten parancsát, és még sok más ehhez hasonlót tesztek.”
(Mk 7,1-13)

A mai evangélium a vallásosság lényegére mutat rá: Jézus a farizeusokat nyíltan kétszínűeknek bélyegezte, mert csak külsőleg tisztelték Istent, de a szívük messze volt Tőle.
Ferenc pápa jut eszembe nem csak azért, mert rendkívül örömteli ember, hanem mert helyén van a vallásossága. Nem olyan rég így bátorította a világ keresztényeit: „Tisztítsuk meg vallásosságunkat a képmutató legalizmustól és ritualizmustól!”
Az én vallásosságom mire épül? Csupán külsőségekre szorítkozom, vagy mélyebbre megyek?
Most, hogy a szentatyát várjuk, miről szól ez a várakozás? Miben kell változnunk, hogy az élő Péter jól érezhesse magát köztünk?
Kívánom és vágyom, gyökerében változzunk meg.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS

SZÓLJ HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here