A képzést folytatni kell!

0
3367
• Fotók: Balla László

Kilencvenkét kántor vett részt a gyulafehérvári főegyházmegye kántorai számára tartott lelkigyakorlatos továbbképzőn. A február 4–7-e között lezajlott eseménynek negyedszerre adott otthont a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi ház.

A főegyházmegye egész területéről, de a temesvári egyházmegyéből is érkeztek kántorok a továbbképzőre, melynek lelki vezetője P. Bátor Botond pálos atya volt. Tekintettel a hivatások évére, elmélkedését a hivatás, küldetés tisztázásával indította, és summázva az elhangzottakat, megjegyezte: „aki a Szűzanyával bensőségesebb kapcsolatot ápol, tisztábban látja az utat, jobban ellátja szolgálatát”. Arra is kitért, hogy bár a nyitottság néha teher, sebezhetőséget is jelent, de az igazi keresztény élet velejárója kell legyen. Ezzel szemben a zárkózott (néha túlzásba vitt) munka, egyfajta menekülést, közösségtől, kommunikációtól való tartózkodást is takarhat. Nem elszigetelődött, bezárkózott, magányos, hanem ellenkezőleg: nyitott, közösséget építő vallásosságra van szükség és ez az istendicsőítő vallásosság nemcsak a templomban, szolgálati időben, hanem azontúl is, otthon a családban és a tágabb értelemben vett közösségben is tetten érhető kell legyen.

Az idei továbbképző szakmai vezetője dr. Windhager-Geréd Erzsébet, Bécsben élő orgonaművész, karnagy volt. Székelyföld szülötte, aki Kolozsvárt, Budapesten, Bécsben és Párizsban végzett felsőfokú tanulmányai, valamint Európát átfogó koncertturnéi során szerzett gazdag tapasztalatából osztott meg velünk egy bőséges csokorra valót. Bár a programban karvezetés és énektechnika szerepelt, az előadásai során ennél jóval gazdagabb palettán tárta elénk a jó kórushangzáshoz szükséges „kellékeket”. Így nem csak újszerű légzéstechnikai gyakorlatokat, dikcióra, frazeálásra, helyes intonációra vonatkozó értékes utasításokat kaptunk, hanem a kiválóan felépített előadás-sorozat, a módszeresen kivitelezett részletek és az interaktív, dinamikus együtt gyakorlás során igazából kórusmenedzselést és a problémakezelés, feszültségoldás módszertanát is elsajátíthatta mindenki. Vérbeli pedagógushoz és sokoldalúan képzett művészhez méltó, szakszerűen felépített és lebonyolított előadásait summázva: sok felsőfokú – zenei-oktatási intézmény megirigyelné ezt a fajta nevelési módszert és ezt a hatékony irányítást, amely során kivétel nélkül mindenki tevékenyen (és fegyelmezetten!) részt vett. Egyöntetű véleményünk szerint nagyon magas szintű szakmai képzés részesei lehettünk, a minden egyes résztvevőt megszólító, „kézben tartó” gyakorlatsorok mentén, egyaránt értékes információkkal gyarapodott nemcsak a pályakezdő fiatal, de a több évtizedes tapasztalattal rendelkező, idősebb karvezető is.

Karvezetési gyakorlatok

A továbbképző magasra tett mércéjének, a precízen lebonyolított tevékenységeknek köszönhetően a négy, részletesen kidolgozott kórusmű közül kettőt koncertszerűen is előadtunk a kegytemplomban: Anton Bruckner (1824–1896) Locus iste című vegyes kari művét, valamint Franz Xaver Biebl (1906–2001) Ave Maria című kétkórusos (férfikari) művét dr. Windhager Geréd Erzsébet vezényletével.

Nagy sikernek örvendett és élénk érdeklődés kísérte az orgonaimprovizációs előadásokat is. Az előzetes tartózkodás ellenére egyre többen vállalkoztak az orgonajáték-rögtönzés alapjainak elsajátítására. A művésznő tanácsa szerint: nem az a lényeg, hogy most azonnal készen kidolgozott, többtételes improvizációt produkáljanak az arra vállalkozók, hanem hogy a pályakezdő, esetleg félénkebb, bátortalanabb orgonisták is merjenek elindulni, kísérletezni. Ez a folyamat most már elindult. Az igencsak tartalmas továbbképzőt záró kiértékelőn megfogalmazódott: ezt a szintű képzést folytatni kell! A szakmai vezető kiváló szakmai tudása, felkészültsége, a dinamikus, mindenkit megmozgató műhelygyakorlatai révén egy kicsit édesapja, Geréd Vilmos ny. tanár, karnagy személyét varázsolta közénk, aki e továbbképző-sorozat elindítója és több mint két és fél évtizeden át fáradhatatlan mozgatórugója volt.

Az idei továbbképzőt szervező Egyházmegyei Zenei Bizottság mellett köszönettel tartozunk a társszervező Hargita Megye Tanácsának és a Hargita Megyei Művészeti Népiskolának, továbbá a házigazda Jakab Antal Háznak, a Pro Educatione Alapítványnak, a Spring Hargita Kft., a Ski Gyimes Kft. és a Sahara Beton Kft. cégeknek a találkozó lebonyolításához nyújtott anyagi és erkölcsi támogatásért, a résztvevők pedig külön köszönetüket fejezik ki Tamás József püspök úrnak, a Zenei Bizottság titkárának, aki mintegy családapaként mindvégig jelen volt és tevékenyen részt vett a továbbképzőn. Úgyszintén illesse köszönet Bálint-Nagy Szabolcs püspöki titkárt és a Jakab Antal Tanulmányi Ház személyzetét is fáradhatatlan munkájukért és abbéli törekvésükért, hogy mindnyájan otthon érezhessük magunkat!

Isten áldja meg mindannyiukat!

Fórika Balázs