2019. január 25., péntek

0
1085

EVANGÉLIUM
Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.
(Mk 16,15-18)

Ki-ki a maga módján, jobbik esetben közösségben fohászkodik az egységért ezekben a napokban, azért a kincsért, ami valaha darabokra törött. Ám biztosra állítom: ez az egység még várat magára. Nekünk, maiaknak  s az utánunk érkezőknek is kell a páli forduló, mert sokszor dühtől lihegve halálra keressük a magunk egységakaratát, s közben azt hangoztatjuk: a nagyobb cél érdekében tesszük. Annyira emberi, történelemből érkező és mai, amit Saul, azaz Pál tesz. Aztán földre kell esnie, mert különben a nagyobb cél érdekében kimondhatatlan élettragédiák tapadnak szándékához, kezéhez. Mennyire kell nekünk is Ananiás szava, ami egykoron Pálnak szólt: Ő küldött ide engem, hogy visszanyerd látásodat, és eltelj a Szentlélekkel.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS