2019. január 16., szerda

1
831

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. 
(Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keresi”
De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.
(Mk 1,29-39)

MEGOSZTÁS

1 HOZZÁSZÓLÁS

  1. Hála ISTENEM hogy századok eltelte után is ,ÉLŐ ISTEN vagy ,aki nemcsak ÉLTÉL ,hanem mindörökké ÉLSZ .Köszönöm ,hogy ezt elmondhatom mindenkinek s minden időben,mert több hónapi koma után ,élek,hogy hirdesselek—HÁLA IRGALMADÉRT!— SegIts ,hogy irántam való irgalmadat, mindig zengjem,s apostolaid példájára követni tudjalak. .Irgalmas szeretetted ölelje át az egész világot.Gyógyíts meg úgy testi ,mint lelki betegségeinkből ,hogy hirdetni tudjuk ,tudjam ÖRÖM HIREDET mely minden embernek szól