Gyászmise a római Magyarok Kápolnájában Seregély és Miklósházy főpásztorokért

0
1298
Fotó: Vatican News

Január 8-án reggel nyolc órakor a Szent Péter bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában Németh László atya, olaszországi magyar főlelkész gyászmisét mutatott be a közelmúltban elhunyt két magyar főpásztor, Seregély István nyugalmazott egri érsek és Miklósházy Attila jezsuita, a külföldi magyarok nyugalmazott püspöke lelki üdvéért.

Németh László atya homíliájában párhuzamba vonta a két főpásztor életútját: pár nap különbséggel mindketten az év fordulóján hunytak el és ugyanabban az évben születtek 1931-ben. Mindketten a miskolci Fráter György gimnáziumban tanultak és mindkettőből pap lett. Két év különbséggel szentelték őket püspökké – olvasható a Vatican News honlapján.

Párhuzamos életutak

Amikor Miklósházy Attila 1989-ben a püspöki kinevezését megkapta, üzenet érkezett számára Rómából, hogy a torontói szentelésére Magyarországról püspököt ne hívjon meg. Akkor még azt a korszakot élték, amikor a hazai valóság és a nyugati emigráció szemben állt egymással, nem értették meg egymást. Ebben a korban vált a világon szétszóródott magyarok püspökévé Miklósházy Attila. Rómában Mindszenty bíboros nyomába lépett, világszerte járta a magyar egyházközségeket, látogatta a magyar papokat, legtöbbször a magyar egyházközségek és papok vendégszeretetét élvezve. Kinevezésekor püspöki küldetéséhez sem pénzt, sem egyházi iurisdictiós joghatóságot nem kapott, mert a magyar hívek a helyi püspökök joghatóságába tartoztak. Amikor a rendszerváltást követően megszűnt a honi és külföldi magyarok politikai szembenállása, Miklósházy azonnal a magyar püspöki konferencia tagja lett. Velük vett részt a római ad limina látogatásokra és a püspöki konferencia ülésein.

Seregély István érsek 1990 óta a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke volt, ami szintén egy fordulatot jelentett, hiszen addig azt a tisztséget mindig az esztergomi prímás töltötte be. Megbízatását három cikluson át végezte, amely alatt megalapították a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, amelynek ő volt az első kancellárja. Seregély indította el az Országos Katolikus Rádiót, és ő vezette be, hogy a püspöki kar tagjai kétévente közös lelkigyakorlaton vegyenek részt.

Szent István király számunkra kikerülhetetlen

Seregély érseknek a Magyarok Nagyasszonya kápolnájához fűződő kapcsolatáról Németh László atya az elhunyt egri érsek szavait idézte: „A magyarok számára Szent István király kikerülhetetlen”. Papi és érseki szolgálatában kiemelkedően fontosnak tartotta, hogy Szent István királyunk örökségét ápolja, továbbadja. Miklósházy Attila püspöknek a római Magyarok Nagyasszonya kápolnája a világon szétszóródott magyarok számára egy közös gyülekezésre lehetőséget adó pontként működött Péter apostol sírja közelében.

A gyászmise végén Németh László atya a Magyarok Nagyasszonya közbenjárását kérte az elhunyt főpásztorok lelki üdvéért és a világon élő magyarok katolikus hívek életéért. A szentmisén Németh Norbert atya, a Pápai Magyar Intézet rektora az intézmény két tanuló papjának kíséretében koncelebrált.