Kegyelembe mártott idő

0
4888

Pius ​Parsch írta a liturgikus évről, hogy az „kegyelembe mártott idő”. Ez a gondolat az alapja és célja e gyűjteményes kötet megjelenésének, hogy segítsen életünket kegyelembe mártott életté alakítani. A liturgia ünneplése Isten dicsőítése és az ember megszentelése mellett az idő megszentelése is. Az ünnep adja meg a keresztény ember életének ritmusát. A kötet írásai három témakört mutatnak be: a szentmisét, az áhítat és tisztelet formáit, valamint a liturgia forrásait. A szentmise ünneplése kifejezést használom, a szentmisét ugyanis nem végezni és hallgatni kell, hanem benne Krisztussal találkozni – ez ünnep. A jelenlét szentségének ünneplése a latin egyház kincse. A liturgia Isten és ember misztériumának, valamint ezen találkozások misztériumának ünneplése. Remélem, összegyűjtött írásaim segítséget jelentenek abban. hogy liturgikus ünnepléseink kegyelembe mártott idővé magasztosuljanak. 


Nóda Mózes (Homoródkarácsonyfalva, 1959) • A gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte tanulmányait, 1985-ben szentelte pappá dr. Jakab Antal. Doktori fokozatot szerzett a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Történelem–Filozófia Karán 2003-ban és Római Katolikus Teológia Karon 2011-ben. Jelenleg a BBTE Római Katolikus Teológia Karának előadótanára.

MEGOSZTÁS