Lektoravatás volt Gyulafehérváron

0
1894

Jakubinyi György érsek lektorrá avatta a csíkszentdomokosi Bőjte Csongor negyedéves kispapot a Seminarium Incarnatæ Sapientiæ kápolnájában december 7-én, a reggel 7 órás szentmisén.

MEGOSZTÁS