Arany és kék szavakkal

Verskalendárium

0
1944

Új rovattal jelentkezünk az új egyházi év kezdetétől, a média lehetőségeivel élő mozgóképes verskalendáriummal. Laczkó Vass Róbert színművész Szabó Sámuel operatőr segítségével az egyházi év ünnepköreihez, eseményeihez igazodva egy-egy verset emel ki és hoz közel hozzánk, annak mondanivalóját a jelen kontextusába ágyazza.

Szabó Sámuel
Laczkó Vass Róbert

Fontos szempont, hogy irodalmi alkotásokat, irodalmunk ismert és kevéssé ismert darabjait mutatja meg és fel. Holmi múzeumi irodalomszemlélettel szemben itt a vers alkalom arra, hogy új gondolatokkal, új perspektívákkal szembesítsen, hogy szemet-agyat-lelket nyitogasson. Az irodalmat megpróbáljuk élő valóságként, a mi mai problémáinkra választ kínáló lehetőségként felfogni. Verskalendáriumunkon át nemcsak az irodalomra, az egyes alkotásokra nézhetünk más szemmel, hanem egész létünkre, világi és egyházi életünk összefüggéseire, magunkra, közösségünkre, társadalmunkra. A rovat célja kettős: értéket felmutatni, akár menteni, őrizni, és a pusztán lehetőségként létező értéket valóságosan működésbe hozni. Összekötni, összekapcsolni az alkotót és az olvasót, a puszta szemlélő, néző ezáltal gondolkodó, érző részesévé válik a történetnek, együtt síró-nevető egésszé lesz, ami különben darabjaira hulló mozaik lenne csupán.

 Bodó Márta