A csend Isten anyanyelve – minden más csak szegényes fordítás

Thomas Keating trappista szerzetes, a kontemplatív ima nagy mestere Urához költözött

0
2572

A címben szereplő idézet szerzője, a belső ima világhírű tanítója október 25-én, a Massachusetts-i államban lévő Szent József apátságban végérvényesen visszatért nagy szerelméhez, Istenhez. „Amit igazán akartam az, hogy szerelmes legyek Istenbe – írta. – Elképesztő, hogy milyen akadályok vannak bennünk, vagy legalábbis bennem, amelyek lassítani látszanak ezt a folyamatot”. Másutt meg így vall: „Ismerem Isten irántam való szeretetét és bízom az ő irgalmában”.

1923-ban született és már kora ifjúsága óta vonzást érzett a szerzetesi élet felé, ami aztán egy egyetemi kirándulás keretében egy trappista kolostorba tett látogatás kapcsán annyira felerősödött, hogy 21 éves korában be is lépett oda.

Az e hónapban szentté avatott VI. Pál pápának a keresztény kontemplatív hagyomány felélesztésére vonatkozó buzdítására válaszolva, William Meninger and Basil Pennington rendtársaival közösen, az ősi lectio divina hagyományától indulva Keating kialakította a központba vezető ima gyakorlatát (centering prayer), és abban igyekezett, hogy hozzáférhetővé tegye a kolostor kontemplatív gyakorlatát a falakon kívül élő keresztények számára. Járta a világot, tanítva a keresztény kontemplatív hagyományról és a spirituális út pszichológiai tapasztalatáról. Társalapítója az 1984-ben létrehozott Contemplative Outreach szolgálatnak. Ugyanakkor, a II. vatikáni zsinat szellemében, elkötelezettje volt a különböző vallások lelkiségi hagyománya közti párbeszédnek. „Egyetlen vallás sem képes befogadni Isten bölcsességének teljességét, amely végtelen” – vallotta.

Magyarul megjelent könyvei: Nyitott tudat, nyitott szív – Az evangélium kontemplatív dimenziója (ford. Malik Tóth István, Filosz Kiadó 2006), Isten terápiája és a szenvedélybetegségek – A középpontba vezető ima és a tizenkét lépés (ford. Görföl Tibor, Ursus Libris 2014),  Átalakulás Krisztusban – Lisieux-i Szent Teréz és az evangéliumi példabeszédek (ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa, kiad. Sarutlan Kármelita Nővérek 2015) és A Lélek gyümölcsei és ajándékai (ford. Görföl Tibor, kiad. Sarutlan Kármelita Nővérek 2017).
A Keresztény Szó decemberi számában bővebben olvashatnak majd az érdeklődők Thomas Keating szellemi-lelki hagyatékáról, a középpontba vezető imáról és az Isten terápiája és a szenvedélybetegségek című könyvéről.

Bereczki Silvia sa

(A szövegben használt információkat és a fényképet a Contemplativ Outreach jóváhagyásával közöljük.)

MEGOSZTÁS