Barátság a Bibliában

Főegyházmegyei Biblia-nap Gyulafehérváron

0
3296
(Fotó: Magos Orsolya)

A Katolikus Magyar Bibliatársulat közel 120 résztvevővel bibliás találkozót szervezett október 27-én a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum Borromeo Szent Károlyról elnevezett kápolnájában. A Kolozsvárról, Marosvásárhelyről és környékéről, Felvincről, Csíkszeredából és környékéről, Székelyudvarhelyről, Gyergyószentmiklósról, Brassóból, Balázsfalváról, Budapestről és környékérőlJöttek, de természetesen gyulafehérvári szésztvevői is voltak az eseménynek. A „Barátaimnak mondalak benneteket” (Jn 15,15) mottójú rendezvény előadója Oláh Zoltán teológiai tanár volt, aki A barátság a Bibliában címmel tartott lényegretörő és lelkiekben gazdagító előadást.  A program a Szentírás ünnepélyes trónraemelésével, amit az előadó tartott a szervezőkkel, és a GMGK diákjaival együtt, igeliturgia keretében.

Magos Gyöngyvér a Katolikus Magyar Bibliatársulat nevében, Bodor Attila pedig a Szeminárium és a Kisszeminárium elöljáróinak és paptanárainak nevében köszöntötte a jelenlévőket és felkérte Jakubinyi György érseket, hogy mondja el ünnepi gondolatait. A főpásztor beszédében a Szentírás olvasásának fontosságát hangsúlyozta, beszélt a Biblia keletkezéséről és jelenlegi formájának elrendezéséről (kanonizálásáról).

Előadásában Oláh Zoltán a bibliai barátságokról beszélt, azok megnyilvánulásairól, és arról, hogy mit taníthatnak számunkra, a mai ember számára. Nagyon fontos felismerni az igazi barátot, ezért próbára kell tenni. Sírák fia, a bölcs tanító óvatosságra int tehát a barátokkal kapcsolatban, reálisan és kritikusan tárgyalja ezt a kapcsolatot, és állítja, hogy a hű barátság megfizethetetlen érték. A barátság bizalomra és diszkrécióra épül: „Az igazi barátok, nem tartogatnak titkokat, csak meglepetéseket későbbre” (William Paul Young). Nem szabad visszaéljünk barátunk titkaival, védenünk kell őt. Minden kapcsolatban lehetnek problémák, viszont fontos, hogy minden esetben a megbocsátás útját válasszuk. Tovább haladva megfigyelhettük János evangéliumában, hogy Jézus tanítványait barátainak nevezi búcsúbeszédében, amely érdek nélküli bensőséges kapcsolatra utal. A barát mindent tud a másikról, nem titkol el semmit. Jézus mindent közöl, amit az Atyától hallott, nem tekinti szolgáinak övéit. Az igaz barát életét adja övéiért, Jézus ebben az értelemben mindenki barátja, viszont akkor maradunk meg ebben a bensőséges kapcsolatban, ha az Atya szándékait saját szándékunkká tesszük.

A délutáni program csoportbeszélgetésekkel folytatódott. A kiscsoportos beszélgetések során a Brassóból érkezett VIII-XII. osztályos diákok és a GMGK tanulói Farkas Ervin és Magos Orsolya vezetésével kifejtették, hogy mit is jelent számukra a barátság. Megvizsgálták a szentírási részek kapcsán, hogy milyen a rossz és a jó barát, mi az amit meg kell tenni egy baráti kapcsolatban.

A csoportmunka után a plénumban Magos Gyöngyvér segítségével kiértékelték a napot és összefoglalták a csoportban elhangzott tanulságokat.

A Biblia-nap ünnepélyes szentmisével zárult, melyet Jakubinyi György érsek celebrált a gyulafehérvári székesegyházban.

Kiss M. Richárd és Magos Orsolya beszámolója alapján