Lemhény: búcsút ünnepeltek a felújítás előtt álló templomban

1
2653

Zsúfolásig megtöltötték a hívek Felső-Háromszék legtávolabbi részén, Kézdialmás és Lemhény között, a Szent Mihály-domb tetején álló, ugyancsak a főangyal tiszteletére szentelt római katolikus templomot annak búcsúja alkalmából, szeptember 29-én. A szentmisét Boros Vilmos nyújtódi plébános vezetésével a környékről nagy számban érkezett papság celebrálta, a homíliát Papp Márton imecsfalvi plébános mondta.

Ma mindent, olyan természetesnek veszünk, amolyan „kijár” alapon élünk. Jár a tisztelet, a jó fizetés, a megbecsülés, az elismerés, jár és természetesen most azonnal kell. Szeretnénk, hogy Isten a „kifutófiúnk” legyen, mert tettünk a perselybe, adtunk az egyháznak, elmentünk zarándokolni… Nekünk minden jár, lehetőleg munka, erőfeszítés és áldozatvállalás nélkül. Így gondolták ezt a lázadó angyalok is – állapította meg a szónok. Figyelmeztetett: Ilyenkor jusson eszünkbe Szent Mihály nevének üzenete: „Ki olyan, mint az Isten?” Jusson eszünkbe, hogy Isten egyetlen fia sem volt kivétel, mindenben hasonlóvá lett, ugyanúgy dolgozott, szenvedett, vívódott, örvendett, mint mi. Mindezt azért, hogy bennünket megváltson a fellázadt angyalok sorsától.

A szentmise végén, Kopácsi Ferenc Kézdialmás és Lemhény községek plébánosa mondott köszönetet a jelenlévőknek, majd Molnár István polgármester röviden beszámolt a hamarosan kezdődő, közel 1,6 millió eurós beruházásról, amellyel a Szent Mihály-templomot teljesen felújítják. A munkálatokra három és fél év áll rendelkezésre.

Szöveg és fotó: Jánó Árpád

1 HOZZÁSZÓLÁS