Püspök úr, Isten hozta itthon!

0
4043
(Fotók: Ferencz Csaba)

A hétfőn beiktatott temesvári megyés püspök, a csíkcsomortáni születésű Pál József-Csaba, csíki körútja során, augusztus 10-én este a csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál-plébániatemplomban ünnepélyes szentmisét mutatott be. Sokan jöttek el új püspöki áldásban részesülni, jelen voltak egyházi és világi méltóságok.

A hazalátogató püspököt a szentmise elején Göthér Gergely helyi plébános köszöntötte. A püspök úr meghatódva állt azon oltár előtt, ahol 37 évvel ezelőtt, 1981-ben mutatta be az első szentmiséjét. Felelevenítette gyerekkori emlékeit, kötődéseit, csínytevéseit és az elhivatás pillanatait.

Tamás József segédpüspök a mise végén köszöntötte az újonnan felszentelt püspököt, aki visszatért a gyökerekhez, ahonnan életútja indult. Korodi Attila parlamenti képviselő, csobotfalvi lakosként is üdvözölte a püspök atyát, erőt, kitartást, áldást kérve munkájára.

A liturgia végén székely népviseletbe öltözött gyerekek köszöntötték a püspököt, ajándékot adva át.

A templomkerítésen belül, az udvarban kis kínálkozás közepette Pál József-Csaba elbeszélgetett a régi ismerősökkel, barátokkal, valamint a resicabányai híveivel, akik elkísérték egy autóbusznyian erre az útra.

Pál József-Csaba temesvári megyés püspök augusztus 11-én, szombaton a csíksomlyói kegytemplomban este 7 órától, Csíkcsomortánban pedig vasárnap délelőtt fél 10 órakor mutat be ünnepi szentmisét. Szülőfalujában a helyi kultúrotthonban ünnepi előadással kedveskednek a csomortániak.

MEGOSZTÁS