Szent Anna, a nagymamák követendő példaképe

Bensőséges templombúcsú Szilvástelepen

0
2067

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközséghez tartozó Szilvástelepen  búcsúünnepséget tartottak vasárnap 17 órától, ahol Kalapis Damián plébános köszöntötte a szép számban megjelent híveket és a paptestvéreket, Sándor Tivadar arad-gáji plébánost, Sándor Balázs kórházlelkészt és utoljára, de nem utolsósorban az ünnepi szónokot és főcelebránst, Gáll Márton temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus szerzetest.

Gáll Márton ünnepi beszédében a templom védőszentjének, Szent Annának, Jézus nagymamájának az Isten Fia nevelésében kifejtett érdemeit domborította ki. Az ő példájával hívta fel a figyelmet a nagymamáknak a család összetartásában, a gyermeknevelésben kifejtett elévülhetetlen szolgálataira. A búcsúi szentmise ünnepélyességét nagyban emelték a Bakó Antal kántor által felkészített, vezényelt Schola Sanct Josephi Aradiensis templomkórus pallérozott énekei.
A búcsúi szentmise végén Kalapis Damián plébános megköszönte a híveknek a jelenlétet, a paptestvéreknek a szolgálatot, végszavában minden jelenlévőt a templomudvaron adott agapéra hívott.

Kép és szöveg: Balta János/Nyugati Jelen