Magyar görögkatolikus kántorképzés indult a Partiumban

0
1760

Nagy lendülettel indult útjára az elmúlt szombaton a Partiumban szervezett görögkatolikus kántorképzés. Bár hosszú ideje sürgető indok van rá, többszöri próbálkozás után, 1989 óta csak most először válhatott valóra ez a kezdeményezés. A Máramarosi Görögkatolikus Püspökség Egyházmegyei Liturgikus Bizottsága biztatására és annak támogatásával, valamint a Szatmárnémeti Művészeti Iskola közreműködésével, a szatmárnémeti Szent Miklós-parókia és a nagypeleskei Szent Mihály és Szent Gábor Arkangyalok görögkatolikus parókia hároméves kántor- és zenepedagógus képzést indított útjára magyar nyelven.

A kántorképzés elsősorban a helyi és a környékbeli templomi énekvezetőknek szól, de bátran jelentkezhettek fiatalok is. A képzés tanfolyamjellegű, amelyre olyan, 14. életévüket betöltött érdeklődők jelentkezését várták, akik legalább három évig elkötelezetten szeretnének tanulni, s amennyiben kántori tisztséget vállalnak, képzett éneklészek legyenek. Akár már aktív, de diplomával nem rendelkező kántorok is jelentkezhettek, akiknek eddig még nem volt alkalmuk, viszont a jövőben komolyabban szeretnének foglalkozni az egyházi énekkel. Elsődleges célok között szerepel a kántorok képzése, a helyi dallamok és hagyományos egyházi énekek dallamainak megőrzése, sok esetben megmentése és az egységes éneklés biztosítása. A képzésre Szatmárnémetiből, Nagykárolyból, Egriből, Mikolából, Szárazberekről, Nagypeleskéről, Nagyváradról, Piskoltról, Csokajból, Atyából, Pusztadarócról, Sárközújlakról is érkeztek jelentkezők.

A kántorképzőn hittant, liturgikát, görögkatolikus éneket, népéneket, zeneelméletet (összhangzattant), szolfézst oktatnak, valamint elsajátíthatóak azokat a mintadallamok, amelyeket a keleti egyház, jelen esetben a görögkatolikusság magyar nyelven használ és énekel, azoknak megszólaltatása kántorhoz illő színvonalon. A résztvevők első évben a szent liturgia állandó énekeit, tropárokat, kontákokat, áldozási verseket, az ochtoéch (nyolchangú énektár) dallamait, a prokimeneket, a vecsernye és utrenye állandó részeit, sztihirákat, a sztihirák előverseit, a temetés, az esküvő szövegeit és a Parakliszt éneklik át és tanulják meg.

A tanfolyamokat Simon István tanulmányvégzett teológus, Gorcsa György máriapócsi főkántor, Lőrinczi Róbert diakónus, Orosz Gábor, Szemén András, Vadas Krisztián, Pallai Béla áldozópapok vezetik. Minden tanév végén vizsga van, az utolsó évet záró képesítő vizsga pedig kántori szolgálatra feljogosító oklevél, a Máramarosi Görögkatolikus Püspökség Egyházmegyei Liturgikus Bizottsága által kiállított kántori oklevél, segédkántori működési engedély vagy hivatalos énekvezetői engedély elnyerésére jogosít fel. Ehhez a művészeti iskola, az egyházzenei és liturgikus ismeretek, az elsajátított hangszertudás és énekvezetői képességek függvényében, különböző típusú igazolást és oklevelet biztosít majd. Jó alkalom ez minden partiumi görögkatolikus egyházközség számára, hogy az egyik égető problémán, a kántorhiányon enyhítsenek.


A jelentkezési lap letölthető a www.nicolaos.ro honlapján keresztül. A kitöltött jelentkezési lapot le lehet adni személyesen a parókiákon, vagy el lehet küldeni elektronikus úton office@nicolaos.ro címre. A jelentkezéshez szükséges: parókusi/plébánosi ajánlás, a hivatalos jelentkezési lap pontos kitöltése, részvételi díj befizetése. A jelentkezéshez nem szükséges de előnyt jelent: előtanulmány, bármilyen hangszeren történő előképzettség, előzetes más tanfolyam. A 2018-as tanfolyamok június 23-ától, minden szombaton délelőtt 10 órától kezdődnek, augusztus 11-éig tartanak, és ez magában foglal egy Magyarországon tartott hasonló kántorképzőn való részvételbe való bekapcsolódást, az énektanulás egyeztetése és egységesítése jegyében.


A kezdeményezés kezdeti sikerét nem csak a jelentkezők száma mutatja, de annak megvalósulását számos támogató is biztosítja. Fő támogató a BGA (Bethlen Gábor Alap), amihez társul a Nikolaos Egyesület, az Árpád-házi Szent Piroska Nőszövetség, a Szent Anna Nőszövetség is. Említésre méltó még Kozsán István mikolai parókus, a Balázsfalvi Nagyérseki Törvényszék törvénybírójának indítványa, aki ehhez a programhoz statútumot is összeállított, amely részletesen magába foglalja a kántorokat, segédkántorokat, ideiglenes kántorokat, éneklészeket, énekvezetőket érintő fontos kérdéseket is.

Pallai Béla