Megáldották Kide közösségi házát

0
2209

Örömünnepre ébredt pénteken, június nyolcadikán a Kolozs megyei Kide magyar közössége, erre három esemény adott okot: a római katolikus templom Jézus Szentséges Szívének főünnepi búcsúja, az egyházközség felújított közösségi házának megáldása és nem utolsósorban az újratalálkozás az ünnepi szentmise főcelebránsával és szónokával, Oláh Dénes marosi főesperessel, marosvásárhelyi plébánossal.

Annak ellenére, hogy csak tizenkét római katolikus van a faluban, ebből az alkalomból megtelt a belülről szépen újrafestett, új padokkal ellátott templom. A búcsúünnepen részt vettek a református hívek, illetve az egyházközség központjának, a kisbácsi plébániának a közössége is, Kovács Árpád plébános vezetésével.

Oláh Dénes szerint az újratalálkozás a nyolcadik boldogság, hiszen harmincegy éve mutatott be itt szentmisét, a kolozsvári Szent Mihály-plébánia – amely akkor ellátta Kidét – segédlelkészeként. Prédikációjában rámutatott, hogy Jézus Szentséges Szívének ünnepe a nagybetűs, emberi értelemmel fel nem fogható szeretetről szól. Ezt kell legalább a sejtés szintjén megértenünk és valóra váltanunk. De ez csak ott lehetséges, ahol az ember megnyílik Isten és embertársai felé, akiknek keresésére küld minket az Üdvözítő. Nem az egyházi infrastruktúra adja át hitelesen Krisztus tanítását, az alázat szeretetét, hanem a gyakorló szeretet. Ennek érdekében nap mint nap felül kell emelkednünk a világ gáncsoskodásán, csúfolódásán, irigykedésén. Az Isten szeretetét kereső embert a szülők arcához emelt gyermek arcához hasonlította, amely szinte szikrázik a kapott szeretettől, az örömtől.

A szentmise után a főcelebráns megáldotta a templomhoz közeli, pusztulásra ítélt rusztikus épületből Kovács Árpád plébános odaadó fáradozása – a fizikai munkát is beleértve – nyomán akár tájháznak is beillő felújított közösségi házat. Erőfeszítéseit a Bethlen Gábor Alap Zrt., a falu lakossága és nem utolsósorban Bartha Bálint fémszerelékmester cége támogatta. Utóbbi díjmentesen készítette el a ház lépcsőfeljáróját.

Kide 1825-ben felépített templomát eredetileg Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték, a közösség búcsúként viszont Jézus Szentséges Szívét ünnepli. A szép paplak, illetve plébániaépület száz éve épült fel, Kovács Árpád harminc személy befogadására alkalmas lelkigyakorlatos házzá alakíttatta át. Nyaranta különféle ifjúsági táborokat szerveznek ott. Szintén az ő gondoskodásának köszönhetően bevezették a vizet a plébániára, amihez 300 méteres csőrendszert kellett lefektetni.

Kép és szöveg: Fodor György