Új Mária-ünnepet rendelt el a szentatya

0
2158

Ferenc pápa elrendelte, hogy pünkösdhétfőn ünnepeljük Mária, az egyház anyja emléknapját. A Szentszék március 3-án tette közzé az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció erről szóló dekrétumát, amelyet Robert Sarah bíboros, a kongregáció prefektusa, valamint titkára, Arthur Roch érsek írt alá 2018. február 11-én, a Lourdes-i Szűzanya első megjelenésének 160. évfordulóján. Ferenc pápa döntésének megfelelően a kongregáció elrendelte a Boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja emléknapjának beiktatását a Római Általános Kalendáriumba.

Ez a tisztelet járuljon hozzá az egyház anyai érzékének növekedéséhez

A dekrétum rámutat Mária spirituális anyaságának jelentőségére, amely kezedtektől fogva jelen volt az egyház életében. Az anya, aki a kereszt mellett állt (vö. Jn 19,25), elfogadta a Fiú szeretet-végrendeletét és a szeretett tanítvány személyén keresztül minden embert, mint olyan gyermeket fogadott be, akiket újjá kell teremteni az isteni életre. Mária ekkor szeretettel teljes dajkája lett az egyháznak, amelyet Krisztus, kiadva Lelkét, a kereszten hozott létre. Krisztus ugyanakkor a szeretett tanítványban minden tanítványt kiválasztott, hogy anyját gyermeki szeretettel fogadják be.

Mária tisztelete már jelen van az egyházban az első pünkösd óta

A születő egyház gondos vezetőjeként, Mária már a Cenákulumban megkezdte anyai küldetését. Együtt imádkozott az apostolokkal, várakozva a Szentlélek eljövetelére (vö. ApCsel 1,14). A dekrétum hangsúlyozza, hogy Mária „egyidejűleg anyja Krisztusnak, Isten Fiának és misztikus testének, vagyis az egyháznak”. Ez a cím már jelen volt az „egyházi érzékben” Szent Ágostontól kezdve. Az évszázadok során a keresztény ájtatosság Máriát olyan egyenértékű címekkel tisztelte, mint a tanítványok, a hívek, a hívők Anyja, mindazok anyja, akik újjászületnek Krisztusban, valamint „az egyház anyja”, mint ahogy ez a spirituális szerzők szövegeiben, továbbá XIV. Benedek és XIII. Leó pápák magisztériumában is megjelenik.

VI. Pál pápa nyilvánította ki, hogy Mária „az egyház anyja”

Mindebből világosan következik, hogy Boldog VI. Pál pápa, 1964. november 21-én, a II. vatikáni zsinat harmadik ülésszakának bezárásakor milyen alapokra helyezve nyilvánította ki a Boldogságos Szűz Máriát „az egyház, vagyis az egész keresztény nép, mind a világi hívek, mind a lelkipásztorok anyjának”. Egyben elrendelte, hogy „az egész keresztény nép egyre nagyobb tisztelettel adózzon Isten anyjának ezzel a végtelenül gyöngéd névvel”.

Mária, az egyház anyja ünnepe egyetemes és kötelező a római szertartású egyházban

Az Apostoli Szentszék 1975-ben, a kiengesztelődés szent éve alkalmából javasolta a Mária, az egyház anyja tiszteletére bemutatott votív szentmisét, amelyet később beiktattak a Római Misekönyvbe. Az évek során jóváhagyták az „egyház anyja” ünnep beiktatását egyes országok, mint Lengyelország és Argentína liturgikus naptárába. Szent II. János Pál akaratából 1980 óta a Lorétói litániában a Szűzanyát, mint az egyház anyját tiszteljük. Most Mária, az egyház anyja ünnepe egyetemes és kötelező lesz az egész római szertartású egyházban.

Az ünnep segítse elő keresztény életünk növekedését

Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa annak a reményének adott hangot a dekrétumban, hogy ez az ünnep, amely kiterjed az egész egyházra, emlékezteti majd Krisztus minden tanítványát arra, hogy ha növekedni akarunk Isten szeretetében, akkor életünket hozzá kell kapcsolnunk a három misztériumhoz: a kereszthez, a szentostyához és Szűz Máriához, a Megváltó és a megváltottak anyjához. Ezt a három misztériumot Isten adta a világnak, hogy megtermékenyítse és megszentelje lelki életünket és elvezessen bennünket Jézus Krisztushoz.

Idén május 21-én tartjuk Mária, az egyház anyja ünnepét

Ferenc pápa figyelmesen megfontolva, hogy ennek a tiszteletnek az előmozdítása növeli az egyház anyai érzékét, valamint a hiteles Mária ájtatosságot a lelkipásztorokban, a szerzetesekben és a világi hívekben, elrendelte, hogy a Boldogságos Szűz Mária emléknapját iktassák be a Római Kalendáriumba, és minden évben pünkösd utáni hétfőn ünnepeljék. Az emléknapot beiktatják minden naptárba és liturgikus könyvbe. A latin szövegeket már hozzácsatolták a dokumentumhoz, a fordításokat az egyes nemzeti püspöki konferenciák végzik el.

A liturgikus emléknap, amely a római szertartás számára érvényes és kötelező, 2018-ban május 21-én lesz esedékes.

Kép és szöveg: Vatikáni Rádió