Ferenc pápa kinevezte az új pannonhalmi főapátot

0
1752

Ferenc pápa február 16-án elfogadta Várszegi Asztrik OSB püspök lemondását a pannonhalmi főapátság vezetői tisztjéről. Helyébe kinevezte az eddigi főmonostori perjelt, Hortobágyi T. Cirillt pannonhalmi ordinárius főapátnak.

A pannonhalmi főapátság szerzetesközösségének közleménye a főapát megválasztásáról

Ferenc pápa elfogadta a pannonhalmi főapátválasztás eredményét, és Hortobágyi T. Cirill főmonostori perjelt kinevezte Pannonhalma 87. apátjának.

2018. január 6-án került sor az új pannonhalmi főapát megválasztására. A Pannonhalmához tartozó negyven örökfogadalmas szerzetes Hortobágyi T. Cirill főmonostori perjelt választotta meg Szent Márton monostora új főapátjának. A pannonhalmi szerzetesek örömmel tudatják, hogy Ferenc pápa elfogadva a főmonostori konvent választásának eredményét, 2018. február 16-án Cirill atyát pannonhalmi főapáttá, illetve a pannonhalmi területi apátság ordináriusává nevezte ki. Hortobágyi T. Cirill a 996-ban alapított monostor 87. apátja, Szent Asztrik apát nyolcvanhatodik utóda.  A mindenkori pannonhalmi főapát a Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja egyben, így ezt a tisztséget is Cirill atya tölti be. Az új főapát benedikálására 2018. március 21-én, Szent Benedek tavaszi ünnepén kerül sor.

Hortobágyi T. Cirill OSB életrajza

Nagytályán született 1959. február 22-én. Gyermekkorát Nagytályán és Makláron töltötte családjával. Általános iskoláit Makláron végezte 1965–73 között, majd a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákja lett, ahol 1977-ben érettségizett, és ugyanezen év augusztus 21-én öltötte magára a bencés szerzetesi ruhát. Katonai szolgálata után, 1979-től 1983-ig a Szent Gellért Hittudományi Főiskola hallgatója volt Pannonhalmán, ahol teológus és hittanár végzettséget szerzett.

1983. és 1988. között az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológia–földrajz szakos hallgatója volt, 1988-ban végzett középiskolai tanárként. Azóta folyamatosan tanít a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban. Jelenleg a hetedik évfolyam osztálybencése is. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola pannonhalmi Szent Gellért Szakkollégiumában szerzetesjogot és az ehhez kapcsolódó szerzetesi lelkiség tárgyat oktatja.

A pannonhalmi Szent Márton-bazilikában tett ünnepélyes fogadalmat, majd pappá szentelték 1985. augusztus 15-én. Egy évet a Budapesti Szent Benedek Tanulmányi Ház igazgatójaként és a Szent Szabina-kápolna lelkészeként szolgált. 1989–92. között a rendi növendékek nevelője, 1991 óta főmonostori perjel, 1993-tól a főapát gazdasági helyettese is. Ezen tisztségében a főapátság szociális, oktatási és kulturális intézményei felett a fenntartói jogokat, a főapátság vállalkozásai felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

1988 óta a főapáti tanács, 1997 óta a prézesi tanács állandó tagja. Két évig a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumot is igazgatta. 1991-től a Bencés Diákszövetség vezetőségének tagja. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen posztgraduális képzésben vett részt vezetésszervezés szakon.

Kiemelt feladata volt a főapátság épületállományának az 1996-os millenniumra történő rekonstrukciójának irányítása. Cirill atya indította el az Apátsági termékcsalád programot, amely célul tűzte ki a régi receptúrák felkutatását, az arra alapozó termékfejlesztést és gyártást. A munka egyik eredménye a ma már 12 gyógyteából álló Pannonhalmi teacsalád, több gyógynövénylikőr, borecetek, pannonhalmi levendulás termékek, szappanok és kozmetikumok. Az elmúlt évek során a főapátság hosszú távú turisztikai és marketing kommunikációs tervének elkészítését, továbbá az erre alapozott beruházásokat irányította.

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felkérésére tagja volt annak a Magyar Nemzeti Bizottságnak, amely elkészítette az ENSZ 1992. évi Környezet és Fejlődés Világkonferenciára a nemzeti beszámolót. Előadásokat tart a gazdaság, erkölcs és tradicionális gyógynövénykultúra témakörben szakmai és népszerűsítő fórumokon, idehaza és külföldön egyaránt. Folyamatosan részt vállal abban a küldetésben, hogy a modern médiaeszközök és kommunikációs csatornák felhasználásával minél érthetőbben és minél szélesebb kör számára hozzáférhetővé tegyék a főapátság ezeréves értékeit.

Kép és szöveg: Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS