Magyar papok ausztriai találkozója

0
2117
Képünk illusztráció. (Forrás: Nyugat.hu)

A magyar és magyarul beszélő papok találkozója alkalmából ünnepi szentmisét tartottak Alsóőrött. A magyar és magyarul beszélő papok találkozóját minden évben január elején, vízkereszt ünnepéhez közeli időpontban szervezik meg. Ausztria egyházmegyéiből tizenketten érkeztek a találkozóra, többek között Bécsből, Grazból és Linzből is. A szentmise főcelebránsa Vencser László, az Ausztriai Idegennyelvű Pasztoráció országos igazgatója volt. Köszöntőjében elmondta, évente egyszer Kismartonban találkoznak, majd mindig más településre mennek, hogy a hívekkel együtt ünnepeljék az Eucharisztiát. Pál László püspöki vikárius, a találkozó szervezője kiemelte: „Tizenketten vagyunk ma itt, mint az apostolok, Jézus pedig itt van az Oltáriszentségben.”

Az ünnepélyes és közvetlen hangulatú szentmisén Szomszéd Tamás, pottendorfi plébános, a magyarnádaljai származású Molnár Ottó grazi plébános, Varga János, a bécsi Pazmaneum rektora, Szabó Ernő linzi plébános, Vencser László, az Ausztriai Idegennyelvű Pasztoráció országos igazgatója, a Felvidékről származó alsómedvesi plébános, János atya, a Vas megyei származású, Pöstlingbergből érkező Szabó Jenő, az innsbrucki egyházmegyéből Nagy-György Attila és természetesen Gáspár Adalbert alsóőri plébános vett részt. Jelen volt még Tóni plébános a linzi egyházmegyéből és Johann atya Steinbergből, akik német anyanyelvűek, de a magyart is anyanyelvi szinten beszélik. A lelkipásztorok hangsúlyozták, hogy számukra a magyar papi találkozó egymás és a közösségük erősítését is jelenti. Pál László püspöki vikárius is megerősítette, hogy nem csak az alsóőriek számára volt ez kivételes alkalom, tizenketten még soha nem voltak a magyar papi találkozón.

Vencser László elmondta: „A kismartoni találkozónak már több évtizedes hagyománya van”. 2011 óta pedig több települést is meglátogatnak együtt, a püspökkel való találkozás után. Az ausztriai, nem német nyelvű katolikus közösségekért felelősként hozzátette: „A magyar nyelvű közösségek léteznek, egyre több tagjuk van a vendégmunkások miatt, akik Magyarországról, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről érkeznek Ausztriába. A kérdés az, hogy meddig lesznek még magyar papok. Jelenleg több magyar lelkész félállásban dolgozik, van egy osztrák plébániája és amellett ellátja a magyar papi szolgálatot is.”

A szentmise végén a Boldogasszony, anyánk… kezdetű magyar egyházi ének csendült fel az alsóőri templomban, majd a lelkipásztorok közösen látogattak el Őriszigetre és Felsőőrre.

Kép és szöveg: Volksgruppen.orf.at