Érzelmi és szexuális nevelés az Amoris Lætitia fényében

0
1206
Résztvevők egy része; a feszület előtt a nyilatkozó. (Fotó: Vatikáni Rádió)

A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma 2017. november 30-ai kezdettel kétnapos nemzetközi tanácskozást szervezett „The Meeting Point.” Érzelmi és szexuális nevelési kurzus címmel. A találkozó célja ennek a kurzusnak, vagyis tananyagnak az Amoris Lætita pápai buzdítás fényében való értékelése volt. A találkozón tizenhárom országból huszonnégy küldött vett részt. Észak- és Dél-Amerikát az Egyesült Államok, Brazília, Venezuela és Chile delegátusai, Afrikát egy benini orvos, Libanont két maronita szertartású pap, Nyugat- és Kelet-Európát spanyol, francia, angol, ír, és cseh, döntő részben világi küldöttek képviseleték. Magyarországot az MKPK családreferense, Bíró László püspök felkérésére Janka Ferenc képviselte, ő számolt be a Magyar Kurírnak tapasztalatairól:

A találkozó Kevin Joseph Farrell bíboros, a dikasztérium prefektusa által celebrált szentmisével kezdődött. A Szent András apostol ünnepén mondott homíliája a találkozó világi híveihez szólt. Jézus nem remetéket vagy aszkétákat, hanem halászokat hívott meg az evangélium örömének hirdetésére. Ma is hívja a világi embereket, orvosokat, tanárokat, mindenféle foglalkozás és hivatás képviselőit, hogy legyenek az értünk szeretetből meghalt és feltámadt Krisztus jó hírének közvetítői. A bíboros találkozót megnyitó köszöntő szavai után Antonio Crespo és Ramon Acosta spanyol hitoktatók, a kurzus anyagának kidolgozói tartottak bevezető előadást. Ennek a képzésnek, kurzusnak az anyaga a Murciai Katolikus Egyetem támogatásával jött létre. A világhálón, a dikasztérium honlapján is fellehető angol, francia, olasz, spanyol és portugál nyelven (educazioneaffettiva.org). Voltaképpen egy professzionális hitoktatói „portfolió” a fiatalok érzelmi szexuális nevelésére.

Hogyan épül fel ez a tanmenet? 

A kurzus hat fő részből áll. Egységesítő képként a sátorépítés paradigmáját veszi alapul.

1. fejezet: A sátor. Ez abból indul ki, hogy Isten teremtménye vagyok. Felteszi a kérdést, hogy „mi az élet értelme”. Aztán az ember mint test és lélek a téma. A saját testünk fölfedezése és elfogadása. A serdülőkor. A személyes érési folyamat célja, hogy megtanuljunk szeretni és szeretetet elfogadni.

2. pont: A sátorrudak és tartó botok fejezet címei: Találkozás a másikkal. Egymás jobb megismerése. „Férfinak és nőnek teremtette őket”. A férfi és a női identitás.

3. rész: A sátorcövekek. Az emberi szabadság, az akarat, az erkölcs témáit feji ki.

4. fejezet: A feszítő zsinórok. A szabadság helytelen használata – a bűn. A megbocsátás és az erények témáját járja körül.

5. pont: Az esőálló sátorponyva. A személy erkölcsi dimenziója: nem teher, hanem esély a boldogságra tematikával foglalkozik.

6. befejező rész: Az ajtó és a cipzár. Azzal foglalkozik, hogy „A személyes szeretetet tanulni kell. Az önátadás két módja: szüzesség és házasság. A jegyesség értelme és célja. A házasság egysége és termékenysége. A házasság mint szeretetre szóló hivatás és szentség.”

A hat főrész mindegyike egy összefoglaló bemutatással kezdődik. Itt 10-15 mondatban fejtik ki az adott témakört. Ezek közül idéztem néhányat. A témaköröket aztán négy tanítási egységre bontva tematizálták, amelyekben az oktatók, illetve a fiatalok részére is kidogozott óravázlat, kitöltendő feladatlapok állnak rendelkezésre.  Az egyes blokkokhoz ajánlott filmek, videók is tartoznak, amelyeket közös megtekintésre és megbeszélésre adnak lehetőséget. Ezek a közösen átbeszélt, megvitatott impulzusok szintén segíthetik a személyes véleményalkotást, érlelődést.

A találkozó fontos célja volt az is, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok érzelmi és szexuális nevelésének fontosságára. Marco Brusati, a Firenzei Egyetem professzora a „tabletek” kultúrájáról beszélt és mindazokról a veszélyekről, amelyek a fiatalokat ezek helytelen használata révén fenyegeti. Hangsúlyozta, hogy az nevel, aki a fiatallal kapcsolatban van. Ha ez a világhálón található tartalmakat jelenti, akkor ezek nevelik a mai ifjúságot. Az egyik hozzászóló sokatmondó különbségre emlékeztetett. „Amikor gyerek voltam és rosszul viselkedtem, a nagymamám azt mondta, hogy most felmész a szobádba, bezárod az ajtót és nem játszhatsz a többiekkel. Ez akkor büntetés volt. Ma egy gyerek, ha a szobájában van, a zárt ajtó mögött, akkor ez nem büntetés, hanem jutalom, hiszen a fiatal nagyon jól elvan a ki tudja milyen online időtöltésével.”

A kurzus ugyan nem a dikasztérium hivatalos dokumentuma, hanem egy nagyon fontos témában segítség, inspiráció lehet a hitoktatók, szülők, a papok számára. Nagy segítség lehet a „képzők képzésében”, vagyis a különböző továbbképzések során is. A találkozó célja az is volt, hogy minél szélesebb körben ismertesse ennek a gazdag anyagnak a hozzáférhetőségét, lehetőség van arra, hogy további nyelvekre lefordítsák, hogy minél többen használhassák. A konzultáció tartalmi, módszertani és szervezési kérdéseket is felvetett. A jövőben fontos feladat lesz ennek a hitoktatói anyagnak a továbbfejlesztése, hogy minél pontosabban, vonzóbban és korszerűbben tudja az egyház tanítását közvetíteni.

A találkozó minden résztvevőjét arra kérték, hogy a maga részéről és eszközeivel segítse ennek az értékes anyagnak a minél szélesebb körben való megismertetését és a maga lehetőségei és tapasztalatai szerint vegyen részt a konzultációs folyamatban.

 

(gá)/Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS