Ferenc pápa fogadta a Metodista Világtanács küldöttségét: 50 éve párbeszédben a katolikusokkal

0
950

Ferenc pápa csütörtökön délben találkozott a Konzisztórium teremben a Metodista Világtanács 52 fős küldöttségével, akiket „nagy szeretettel köszöntött a katolikus-metodista teológiai párbeszéd kezdetének ötvenedik évfordulója alkalmából”.

Nem vagytok többé idegenek egymás számára, az egy keresztség testvériségben kapcsol össze

A félévszázadnyi párbeszédet a pápa a Leviták könyvének parancsához kapcsolta, amikor az Úr elrendelte, hogy minden ötvenedik évet hirdessenek szentévnek és hirdessék meg a szabadítást mindenkinek: “Legyen ez jubileum számotokra: mindenki kapja vissza birtokát, mindenki térjen vissza családjához” (Lev 10,25). Ennek a türelmes és testvéri, fél évszázados párbeszédnek köszönhetően Pál apostol szavaival elmondhatjuk egymásnak: „nem vagytok többé idegenek” (Ef 2,19), a „szívben többé már nem vagyunk idegenek és az Úrhoz való tartozásban sem, az egy keresztség erejében, mely valódi testvériségben kapcsol össze bennünket” – emelte ki a pápa.

Tanulni szeretnénk egymástól, hamis békevágy és színlelés nélkül  

A II. vatikáni zsinat tanítására utalt a pápa, mely az „egymás elmélyült megismerésén és őszinte megbecsülésén alapuló párbeszédről” ajánlja, hogy „az igazság szeretetével, szeretet-szolgálattal és alázattal” haladjon előre. Az „igazi párbeszédben tanulni szeretnénk egymástól, hamis békevágy és színlelés nélkül”, hiszen testvérek vagyunk, akik most „hosszú eltávolodás után szeretnénk együtt haladni”, tudva, hogy az Úr megáldja ezt az általa kezdeményezett és irányított utat”.

Engedjük, hogy a hit tanúságtétele kölcsönösen megerősítsen

Ferenc pápa a Metodista Világtanács küldöttségével (Fotó: Vatikáni Rádió)

bennünket 

Ferenc pápa a katolikus-metodista párbeszéd teológiai bizottságának legújabb dokumentumára utalt, mely a „felebarát megsegítését és az életszentséget szorgalmazza”. „Örömmel fedezhetjük fel egymásban a Szentlélek működését” és „Isten más családtagjai is segíthetnek bennünket még közelebb kerülni az Úrhoz”. Köszönjük meg mindazt, amit az „ötven éven túl, még annak előtte adott nekünk a közösségeinkben” és „engedjük, hogy a hit tanúságtétele kölcsönösen megerősítsen bennünket”. Ez a „hit konkrét tettekben öltsön testet” – kérte a pápa –, „főként a szegények és a peremre szorultak szolgálatán keresztül”. „Amikor katolikusok és metodisták együtt segítik és támogatják a rászorulókat, távoliakat, idegeneket, külföldieket, akkor válaszolunk az Úr hívására”.

A kiengesztelődött egység csodája a Szentlélek ajándéka

Előretekintve, a pápa leszögezte: „nem növekedhetünk az életszentségben anélkül, hogy gyarapodnánk a nagyobb közösségben”. Ez az „előttünk álló új útszakasz megnyitja számunkra a kiengesztelődés útját”. „Nem beszélhetünk a szeretetről, ha nem imádkozunk együtt és nem műveljük együtt a kiengesztelődést”. „Annak a művelése ugyanis ajándék minden keresztény, de az egész világ számára is, a Szentlélek ajándéka, aki képes megtenni a kiengesztelődött egység csodáját”. Végül a Szentatya, megköszönve a bizottság munkáját, annak a reményének adott hangot, hogy „egyszer majd a teljes egység jegyében a kenyértörés közösségére is eljuthatnak”. A találkozó a Miatyánk közös imádkozásával ért véget.

Forrás: Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS