Eszmecsere a félelemről

Szatmári egyházmegyei ifjúsági találkozó

0
1498

A fiatalokat erősítették, lelkesítették a szeptember 9-én Csomaközön rendezett egyházmegyei ifjúsági találkozón. A gyerekek, fiatalok is rendelkeznek kétségekkel, félelmekkel, gondokkal. Ezekről azonban nem szívesen beszélnek – különösen a kamaszkorban lévők –, elrejtik, magukba zárják megélt nehézségeiket. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye ifjúsági irodája ezért „Ne félj, csak menj” (1Kir 17,13) mottóval megszervezett ifjúsági találkozót a félelmekre hegyezte ki, lehetőséget adva a kortársakkal való véleménycserére, tanácsra, a félelmek okainak felfedezésére, a feloldásuk lehetőségeinek és eszközeinek megismerésére. A találkozó hangulata korántsem volt deprimáló, egészét átjárta a felszabadult jókedv, az öröm. Hiszen a fiatalok szeretnek találkozni,  időt tölteni együtt, beszélgetni, ismerkedni, s ha ezt szervezett formában, Isten dicsőítésében is tehetik, a siker biztosított.

Huszonnyolc plébániáról több mint háromszáz fiatal gyűlt össze a sváb település kultúrotthonában szombaton reggel kilenckor, és a hagyományoknak megfelelően a csoportok szimbólumainak, jellemzőinek bemutatásával kezdtek. Reményről, hitről, a közösséghez való tartozás vágyáról, kitartásról beszéltek rövid performanszaikban – ezzel is képet adva a ma ifjúságának életéről. A szervezők ezután a jövő évben Szatmárnémetiben megrendezendő Országos Ifjúsági Találkozó lehetőségeit mutatták be, majd a résztvevők két nagy csoportra oszlottak: a 14–16 éveseknek György Imre, a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia segédlelkésze, a 17–30 éveseknek pedig Hanuleac Tamás gyimesbükki segédlelkész tartott előadást a mottóhoz, témához kapcsolódva. Később, az alternatív foglalkozások idején a gyerekek és fiatalok tovább beszélgethettek az előadókkal, de Tallian Cristian gyermekpszichiáter főorvostól megismerhették a félelmek egyéb vetületeit is. Alkalom volt ugyanakkor beszélgetésre csoportos élménymegosztásra, tanácsadásra, a könnyedebb kikapcsolódásra vágyók pedig métáztak, a fűben ülve énekeltek vagy csak hevertek, játszottak. Mások imatúrán, kézműves foglalkozásokon vettek részt, társasoztak, filmet néztek, a Röpike néptánccsoporttal táncoltak… A nap fő programpontja a Schönberger Jenő püspök főcelebrálásával és az egyházmegye papjaival közösen bemutatott szentmise volt. A főpásztor is kitért a szentmise elején a közelgő Országos Ifjúsági Találkozóra, kérve a fiatalok aktív részvételét a szervezésben, lebonyolításban is. Kérte továbbá, hogy őrizzék meg a Krisztussal való találkozás vágyát, és maradjanak örök kapcsolatban a Mindenhatóval. A szentbeszédet Hanuleac Tamás mondta, továbbvezetve a találkozás gondolatát: „Ma itt egymással és Istennel akartunk találkozni. Az ő nevében gyűltünk össze, akarjuk, hogy belépjen az életünkbe. A találkozás mindig örömteli pillanat, s a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhat az ember, az a saját ideje.” Az istendicsőítés a találkozó egészét végigkísérte, és az együttlét örömében a nap végi táncos mulatságban is jelen volt.

Kép és szöveg: Józsa János