2017. augusztus 21., hétfő

0
958

EVANGÉLIUM

Ekkor íme, valaki odament hozzá és azt mondta: ,,Mester! Milyen jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?’’ Ő azt válaszolta neki: ,,Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyvalaki a jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsokat.’’ Az megkérdezte: ,,Melyikeket?’’ Jézus ezt felelte: ,,Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint önmagadat’’. Az ifjú erre azt mondta neki: ,,Mindezeket megtartottam, mi hiányzik még nekem?’’ Erre Jézus így szólt hozzá: ,,Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, add oda a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben. Azután jöjj, kövess engem.’’ E szó hallatára az ifjú szomorúan elment, mert nagy vagyona volt. (Mt 19,16-22)

MEGOSZTÁS