Elhunyt Láng Pál kanonok, spirituális, ny. plébános

0
6586

A Szatmári Római Katolikus Püspökség, valamint az Egyházmegyei Redemptoris Mater Missziós Szeminárium megrendülve, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Ft. Láng Pál kanonok, tb. esperes, nyugalmazott plébános, az Egyházmegyei Redemptoris Mater Missziós Szeminárium spirituálisa életének 76., papságának 52. évében, végső szentségekkel megerősítve augusztus 15-én, csendesen elhunyt.

Paptestvérünk 1942. január 14-én született Kálmándon. Elemi iskoláit szülőfalujában, a középiskolát a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában, teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte.

1966. április 17-én Isten Szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá Gyulafehérváron.
Papi működését Túrterebesen kezdte 1966. december 24-én, segédlelkészként. 1968. február 2-tól segédlelkész Csanáloson, 1969. szeptember 27-től pedig a Székesegyházban. Plébánosként szolgál 1978. november 9-től a szatmárnémeti Szent János apostol és evangélista – Hildegárda templomban. 1990. január 15-től rövid ideig a szatmárnémeti Szent Család templom plébánosa, majd 1990. augusztus 1-től a Székesegyház plébánosa. 2008. június 26-án nyugdíjba vonul, de továbbra is feladatot vállal. Ugyanebben az évben október 2-tól a szatmárnémeti Szent Antal templom plébánosa lesz, október 17-től pedig börtönlelkész. 2013-tól, vagyis az Egyházmegyei Redemptoris Mater Missziós Szeminárium megalapítása óta, az intézmény spirituálisa. Papi szolgálatát egész életében hűen, imádságos lélekkel és nagy odaadással végezte.

Földi maradványait a Székesegyházban ravatalozzuk fel, ahol 2017. augusztus 17-én, 11.00 órakor közös szentmisét mutatunk be érte, majd a Hídon túli római katolikus temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Szatmárnémeti, 2017. augusztus 15.

Irgalmas Jézus, adj neki örök nyugodalmat!