A hitelesség, a hit és az ima tanítói

Példaképek a Szentírásban

0
1850

A Szentírás kincsesbánya a példaképek tekintetében. Pontosítanám a vizsgált kérdést a következő módon: példaképek az üdvtörténetben, avagy az isteni történetben. Miért teszem ezt? Mert a Szentírást olvasva szembetűnik, hogy a szent szöveg keletkezésekor már egyes személyek olyan példaértékű, kimagasló tekintéllyel bírtak, hogy az életpéldájuk egyszerűen nélkülözhetetlennek bizonyult a szent történet megfogalmazásához. Más szóval a bibliai történetek egy-egy emblematikus személy egyedi élettörténetei, amelyekből kihámozható, hogy milyen Isten. Azért írták le, mert hiteles és vonzó értéket képviselve tanítanak. A bibliai példaképek, a mai nyelven szólva sztárok (csillagok): olyanok, mint a Hold, amelynek nincs saját fénye, mert fényét a Naptól kapja. Minden olyan személy a Szentírásban, akit példaképnek tekinthetünk, valami hajszálnyi igazságot hordoz Istenből, amely segíthet nekünk abban, hogy a rejtőző Istenhez közelebb kerüljünk.

Általánosságban nehéz beszélni ezekről a hősökről. Pár közös jellemvonást mégis találunk, amelynek mentén összefogható példaértékük. Első kérdés lenne talán, hogy mi is vonzó bennük? Aki példakép a Szentírásban, az attól példakép, hogy hiteles. Hiteles, mert talpig ember, a negatívumaival együtt. Sőt egyik-másik a negatív példájával is képes minket a jó irányba terelni… A kérdéseiben, a kudarcaiban, a törekvéseiben, az előrelépéseiben saját magunkra ismerhetünk. Az ő személyén keresztül megelevenedik a szent történet, és mi nem csupán olvasói, illetve szemlélői leszünk az eseményeknek, hanem részesei. A bibliai példakép a Szentírást olvasó személyt mindig bevonzza a történetbe, vagyis cselekvővé teszi… A bibliai példaképekben a jobbik önmagunkra lelünk, és így a konkrét életünkhöz kapunk fogódzókat és kulcsokat.

A szentírási példaképek egytől egyig a hit mesterei. A hit emberei. Megküzdenek a hitbeli kérdéseikkel, kísértésekben van részük, nagyon sokszor elbuknak a hit útján, de fel is állnak: a hit megoldásaira tanítanak.

Ezek a személyek az ima emberei is. A helyes istenimádást tanítják. Az ima emberei is megjárják a sötétségeket, de a kegyelmi megvilágosodást is… Kódolva ezen szent személyek életében az ima útjai ismerhetők meg. Aki meg akar tanulni imádkozni, egyik-másikat szemlélve rátalál a saját imaútjára és módjára.

Sok jellemvonás felsorolható még. Ha egyénenként vizsgáljuk, akkor mérhetetlen kincshalmaz kerül a napfényre. A hitelesség, a hit és az ima tanítói cím mellé a teljesség igénye nélkül a bibliai példaképek közös tulajdonságaként említem még az Istenre való rámutatás tényét. Olyanok, mint a láncszemek, amely minket összekötnek Istennel. Talán Keresztelő Szent János fejezi ezt ki a legjobban: „Neki növekednie kell, nekem kisebbednem” (Jn 3,30). Szent Jeromos egyházatya megállapítja, hogy aki nem ismeri a Szentírást, az nem ismeri Krisztust. Hozzátehetjük bátran, hogy aki nem ismeri a Szentírást, nem ismerheti jól Isten embereit és önmagát sem!

Balla Imre

Megjelent a Vasárnap június 4-ei számában.

MEGOSZTÁS