Az irgalmasság kultúrája megújítja a szíveket

A pápa üzenete a 400 éves Páli Szent Vince szeretetszolgálatnak

0
1368
Gyűjtés a szegényeknek (Fotó: AFP/Vatikáni Rádió)

Az ember teljes körű fejlesztése és hiteles felszabadítása nélkül nem lehet hirdetni az evangéliumot – jelenti ki üzenetében Ferenc pápa, melyet a Páli Szent Vince nemzetközi szeretetszolgálat tagjainak írt, az irgalmasság testvérület megalapításának négyszázadik évfordulója alkalmából. Az egyház szavahihetősége a személyes tanúságtételen áll vagy bukik, valamint az irgalmas és együtt érző szereteten, ami megnyit a remény előtt. Az alapítás székhelyén, a franciaországi Châtillon-sur-Chalaronne-ban március 12-15-e között gyűltek össze a szeretetszolgálat nemzeti delegátusai, hogy az elmúlt négyszáz év tapasztalatát gyümölcsöztetve megvitassák, milyen jövő áll előttük?

Ma is vegyük észre a szegényekben a szenvedő Krisztust

Páli Szent Vince 1617-ben hozta létre az első „szeretet-testvérületet” a szegények, a peremre szorultak felkarolására. Ez a küldetésük ma is időszerű, hiszen napjainkban ugyanúgy észre kell venni a szegényekben a szenvedő Jézus Krisztust. Szent Vince a szegények gondozását világi hívőkre, különösen is a nőkre bízta. Nemzetközi szeretetszolgálatuk ma is segíti a hátrányos helyzetű embereket, enyhíti testi, lelki, anyagi és erkölcsi szenvedésüket.

A szegényeknek megmutatjuk Krisztust a szeretetszolgálaton keresztül

Üzenetében a pápa emlékeztet rá, hogy ennek az elkötelezettségnek az alapja az isteni gondviselés. A személyeket a maguk teljességében kell támogatni, különös tekintettel a nehéz sorsú nőkre és gyermekekre. A Krisztussal egységben megélt hit révén képesek leszünk felfogni a személy valóságát, páratlan méltóságát, lényét, amelyet Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Ahhoz, hogy meglássuk a szegénységet, nem elegendő nagy eszméket követni, hanem meg kell élni a megtestesülés misztériumát – figyelmeztet a pápa. Isten misztériumát, aki emberré lett és meghalt, hogy fölemelje és üdvözítse az embert. Ezek nem pusztán szép szavak, hanem az a realizmus, amit nekünk, egyházként meg kell élnünk. Meglátni Jézust az ínséget szenvedőkben azt is jelenti, hogy a szegények találkozhatnak Krisztussal azoknak a személyében, akik hitelesen tanúskodnak a szeretetszolgálatról. Az irgalmasság kultúrája ugyanis gyökerében újítja meg a szíveket és utat nyit új valóságok előtt – zárja üzenetét Ferenc pápa a Páli Szent Vince szeretetszolgálat alapításának 400. évfordulóján.

A Páli Szent Vince szeretetszolgálat Magyarországon

A legrégebbi világi szerveződésű önkéntes szervezet 1864 óta van jelen Magyarországon.

Alapelvük: becsületesség, empátia, együttérzés, szolidaritás, türelem, alázat, őszinteség, diszkréció, bizalom, megbízhatóság, felelősségérzet, áldozatkészség, lelkiismeretesség, tartózkodás az előítéletességtől. Céljuk, hogy a rászoruló idős, beteg, magányos embereket szeretettel segítsék, s e közben – érezve a szeretetközösség erejét – maguk is fejődjenek az emberségben. Arra törekszenek, hogy szolgálják a szegényeket minden szükségben; hirdessék Jézus Krisztus végtelen szeretetét azáltal, hogy segítséget nyújtanak embertársainknak lelki és testi szükségleteik szerint.

Forrás: Vatikáni Rádió