2017. március 4., szombat

0
1476

Evangélium

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?”
Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!”  (Lk 5,27-32)

Gondolat

Akik magukat igaznak tartják, nem tudnak örülni annak, hogy másokra is „rátekint” Isten. Akik tökéletesnek tartják saját életvitelüket, azok mások megtérését nem nézik jó szemmel. Isten szeretetét azonban nem lehet sem kiérdemelni, sem megszolgálni. Kegyelmi ajándékaival együttműködni, azokat felhasználni az élet egyetlen reális lehetősége. Aki pedig azt gondolja, hogy neki nincs szüksége segítségre, Istenre, másokra ahhoz, hogy igazán éljen, nem a realitás talaján mozog.

Igen, mindannyiunknak kell az orvos!

MEGOSZTÁS