2017. február 28., kedd

0
1299

Evangélium

A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak:
„Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.”
Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.
Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők.” (Mk 10,28–31)

Gondolat

A gazdag ifjú története szomorú végkifejletű, mert ő maga szomorúan távozik Jézustól. Habár mindent Isten parancsai szerint próbál intézni az életében, mégis teljesen ebben a világban él, az anyagi biztonság előrébb való nála, mint az Istenbe vetett bizalom.

Péter megjegyzése így érthető: az apostolok nevében szól, akik hagytak „csapot-papot” és Jézus nyomába szegődtek. Mi lesz velük? Jézus válasza egyértelmű. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne lennének értékesek az e világban kialakult emberi kapcsolatok, hanem azt, hogy Isten országának fényében a hangsúlyok áthelyeződnek. S ami e világ berendezkedése szempontjából elsőrendű, a másik világban már nem biztos, hogy ugyanilyennek számít…

MEGOSZTÁS