Veres András püspök az idei csíksomlyói búcsú szónoka

1
6342
Fotó: MKPK Sajtószolgálat

A győri egyházmegye főpásztora, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a 2017-es csíksomlyói búcsú szónoka – közölte szerkesztőségünkkel Urbán Erik ferences, a csíksomlyói kegyhelyigazgató.

 

Tarts meg minket őseink szent hitében!

Ennek a fogadalmi búcsúnak a 450. évfordulóját ünnepeljük az Úr 2017. esztendejében, megismételve a régi kérést: „Tarts meg minket őseink szent hitében!” – írják a csíksomlyói ferencesek.

A századok folyamán sok nyomorúságot szenvedtek a székelyek, változtak az idők és a szokások, csak ez nem változott: a zarándoklat Csíksomlyóra és Szűz Mária tisztelete. Mára Csíksomlyó jelkép lett: elsősorban székely népünk katolikus hitvallásának a fellegvára, a pünkösdszombati búcsú pedig az újratöltekezés alkalma, de nemcsak nekik, hanem a világon szétszóródott magyarságnak és minden jóakaratú embernek.

A Csíksomlyói Szűzanya minden időben hazavárja gyermekeit. Igaz az is, hogy ő soha nem hagyta el hű gyermekeit, mindig megsegítette azokat, akik hozzá folyamodtak. Kimondhatatlan sok csoda és imameghallgatás történt, és történik napjainkig az ő közbenjárására. Éppen ez adja Csíksomlyónak a kegyhely jellegét, amelyet nem szabad felcserélnünk semmi másra, és meg kell őriznünk továbbra is.

Az idei csíksomlyói pünkösdszombati zarándoklat segítsen hozzá bennünket, hogy megújítsuk és megéljük, amit őseink megfogadtak, és azt, amit a Salvator-kápolna előtti kőkeresztre felvéstek: „Isten, tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben”!

Az idei szónok életrajza

Veres András 1959. november 30-án született Pócspetriben. Tanulmányait a győri bencés gimnáziumban (1974–1978), az Egri Hittudományi Főiskolán (1980–1982), a budapesti Hittudományi Akadémián (1982–1983) végezte. 1983–1986 között a római Német–Magyar Kollégium lakójaként a Pápai Gergely Egyetemen tanult teológiát, majd 1986–1988 között az Alfonsiana Egyetem diákja volt, itt szerzett licenciátust morálteológiából. Erkölcstani doktori címet 1989-ben a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián szerzett.

1986. augusztus 2-án szentelték pappá Nyíregyházán.

Szolgálati helyei:

  • 1988–1990: káplán Mezőkövesden;
  • 1990–1996: az Egri Papnevelő Intézet teológiai tanára és prefektusa;
  • 1994–1996: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának docense;
  • 1996–1998: a római Pápai Magyar Intézet rektora;
  • 1998–2006:  a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára;
  • 1999. november 5-én II. János Pál pápa cissai c. püspökké nevezte ki, 2000. január 6-án II. János Pál pápa püspökké szentelte Rómában, a Szent Péter-bazilikában;
  • 2006. június 21-én nevezték ki szombathelyi megyés püspökké, majd augusztus 5-én volt ünnepélyes beiktatása;
  • 2015. szeptember 2-án megválasztották a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének;
  • a szentatya 2016. május 17-én a Győri Egyházmegye püspökévé nevezte ki.

Jelmondata: Adduxit eum ad Jesum – Elvitte őt Jézushoz (Jn 1,41)

A 2017. évi csíksomlyói búcsús ünnepi szentmise június 3-án fél 1-kor kezdődik a Hármashalom-oltárnál, a Kis- és Nagysomlyó-hegyek közötti nyeregben.

Mint ismeretes a búcsú egyetlen hivatalos meghívottja a szónok, de szeretettel várnak minden zarándokot ebben az évben is Csíksomlyóra.

RomKat.ro

1 HOZZÁSZÓLÁS