2017. január 25., szerda

0
1989

Evangélium

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. (Mk 16,15–18)

Gondolat

Jézus missziós parancsa nemcsak a Tizenegynek szól, hanem minden megkeresztelt embernek. A csakhamar Mátyással ismét tizenkettőre bővült apostoli közösségnek, akikhez Pál is csatlakozik, akinek pálfordulásként emlegetett megtérését ma ünnepli az egyház, különleges felelőssége van ebben, de a parancs alól senki sem kivétel.

S nem a jelek keresése, a különleges dolgok hajhászása a döntő, hanem egyszerűen a csendes, gyakran monoton vagy akár felfokozott tempójú és változatos hétköznapok során megélt hit. Elsősorban a személyes példa az alapja a tanúságtételnek, nem a gyakran fegyverként működő szavak.

MEGOSZTÁS