2017. január 23., hétfő

0
1246

Evangélium

Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt híresztelték Jézusról: „Belzebub szállta meg”, és: „a gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”
Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát.
Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.” (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek.” (Mk 3,22–30)

Gondolat

Aki a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot, minden másra van bocsánat Istennél – derül ki Jézus és az őt különböző kommunikációs fogásokkal, rosszindulatú pletyka elterjesztésével ellehetetleníteni kívánók párbeszédéből. Úgy látszik, régen is igaz volt az, ami ma is működik, hogy a rossz hír, a bemocskoló, a romboló emberi szó jobban terjed, nagyobb az érdeklődés iránta, mint a jó hír után…

A Szentlelket káromolni valójában ezt is jelenti: a jót, Isten kegyelmi munkálkodásainak eredményeit elfedni, eltakarni, átnevezni, valamilyen önös érdekből, rosszindulattal kiforgatni, tagadni. Mert ennek az alapja nem jóhiszemű tévedés, hanem szándékos elkenése a dolgoknak.

Mindezek ellenszere az egységre való törekvés egymással és a jó Istennel. Ezekben a napokban a keresztény egységért imádkozunk, hogy ne parciális érdekek vezessenek bennünket, hanem az egy evangéliumban hozzánk szóló Úr. Ma is próbálják őt eltakarni a nagy manipulátorok, meghasonlást elérni, elbizonytalanítani sokakat.

Keressünk ma inkább Isten ajándékainak, kegyelmi munkálkodásának nyomait az életünkben, s nem fogjuk tisztánlátásunkat elveszíteni.

MEGOSZTÁS