2017. január 7., szombat

0
1334

Evangélium

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: „Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.”
Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!”
Bejárta egész Galíleát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden bajt. Híre elterjedt egész Szíriában. Hozzá vittek mindenféle beteget, akik különböző fájdalmas betegségekben és bajokban szenvedtek: még ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és bénákat is –, és ő mind meggyógyította őket.
Nagy népsereg követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. (Mt 4,12–17.23–25)

Gondolat

Szemmel láthatóan diadalútként indul Jézus nyilvános működése, érdeklődnek felőle, keresik, hallgatják őt. Első mondatában benne van az egész evangélium. „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” Azaz: alakítsátok át az életeteket, forduljatok új irányba, éljetek másként mint eddig, mert az üdvösség közel van hozzátok! Ne éljetek úgy mint eddig, mert veletek van az Isten! Emberré lett, hogy jobban megközelíthető legyen. S hogy valóban valami új kezdődik, a gyógyítások, mint kísérő jelenségek is jelzik.

Az evangéliumból élet fakad. Jézus kibogozza az összegabalyodott életeket, színt, harmóniát, reményt visz azokhoz, akikkel találkozik. Bensőleg kerül valami a helyére – ez a gyógyításainak lényege, nem is annyira a fizikailag igazolható csoda. Mert az, ha valaki eljut a hitre, legalább akkora csoda, mint hogyha valamilyen bajából gyógyulna meg.

Ma sincs ez másként. Az igazi örömhír az örömhírben, hogy ma is működik, ma is erőt ad. Nem mint a szélhámos kuruzslók jó pénzért kínált praktikái… Csak ma is – mint akkoriban – érdeklődnünk kell felőle, keresnünk, hallgatnunk kell őt…

MEGOSZTÁS