2017. január 4., szerda

0
1374

Evangélium

Abban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit kívántok?”
Azok ezt felelték; „Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?”
„Jöjjetek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt.
A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz.
Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.” (Jn 1,35–42)

Gondolat

A mai evangélium sok kedves és lényeges mozzanatot örökít meg Jézus nyilvános működése kezdeteiről. Szép, ahogyan Keresztelő János tanúságtételét hallgatva néhányan Jézus nyomába erednek, ahogyan az egyik testvér szól a másiknak, és elviszi testvérét Jézushoz. Gyakorlatilag ez is tekinthető a személyes misszió alapmintájának.

De amit ma kiemelnék, az Jézus válasza a „Hol laksz?” kérdésre. Nem kezd magyarázni, nem GPS-koordinátákat ad, útleírást vagy térképet, nem időpontot egyeztet velük, miután megnézte a határidőnaplóját, hanem egyszerűen meghívja őket magához: Jöjjetek, nézzétek meg. Nem szalad előbb haza, hogy rendet rakjon vagy vacsorát készítsen, szervezzen és intézkedjen, megbeszélje Máriával, hogy vendégek érkeznek, hanem egyszerűen meghívja őket, mégpedig azonnal.

Túlbonyolított életünkben már ez az egyszerűség és természetesség is evangélium- azaz örömhírszerű jellemvonás. Nem elmélet és tudás elsősorban a keresztény élet, hanem barátság, közösség Jézussal és az ő követőivel. (Ez persze nem teszi feleslegessé a teológiát, a szisztematikus gondolkodást, a képzést, az elmélyült tudományos vizsgálódást…) Egyszerű és természetes életstílus. Könnyedén, mint akinek nincs semmi rejtegetnivalója, megosztja életét velük.

Jézus ma is ezt mondja: jöjj, nézd meg, ki vagyok, hol lakom. Jöjj, tedd fel a kérdéseidet! Jöjj, hozd ide a nyugtalanságod, a problémád, a bűneidet! Beszéljük át, nézzünk rá együtt, viseljük együtt az élet terheit!

MEGOSZTÁS